Christina Yndeheim är ny regionchef inom affärsområdet Communicate i syd. Hon har en bakgrund inom IT och kommer senast från Consafe Logistics.

Varför valde du att börja på Vinnergi?
En viktig del för mig är utvecklingsresan, att få vara med och bredda, expandera och växa med verksamheten för att kunna leverera inom nya områden som är viktiga för våra kunders utveckling. Sen gillar jag verkligen HERO-kulturen och de mjuka värdena som Vinnergi står för och agerar utifrån. Där det är tydligt att varje medarbetare är viktig för bolagets framgång och att vi alla har goda möjligheter att vara med och påverka.

Vilka viktigaste erfarenheter tar du med dig sedan tidigare?
Hur viktigt det är att arbeta nära våra kunder för att förstå deras affär. Lyhördhet, nyfikenhet och viljan att utvecklas är det som ger förtroende och lägger grunden för långsiktiga partnerskap och öppnar för nya möjligheter. Den andra delen är vikten av hög kvalitét i våra leveranser. Idag är tempot högt i samtliga verksamheter. Det finns inte utrymme för stora projektförseningar eller brister i utlovade leveranser om det så gäller interna eller externa kundprojekt. Att vi som teknikkonsultpartner alltid levererar med hög kvalité på avtalad tid skapar trygghet och bygger långsiktiga relationer mellan kund och leverantör.

Vilka utvecklingsmöjligheter ser du i vårt erbjudande som teknikkonsultpartner?
Vårt kundlöfte är att göra framtiden smart. För att kunna leva upp till det behöver vi fortsätta bredda vår kompetens efter våra kunders behov. Flera befintliga kunder har uttryckt önskemål om att få en bättre förståelse för vad vi kan erbjuda inom IT. Detta är något vi har lyssnat på och kommer jobba med att förtydliga. Dels vad vi kan erbjuda idag men också i en nära dialog med kunderna i regionen tillsammans identifiera vilka områden som är viktiga framåt där de behöver IT-stöd.

Vad gör du helst en ledig dag?
Då kör jag ett träningspass, kollar på mina söners fotbollsmatch och avslutar sedan dagen med god mat.

Vilka förväntningar har du på Vinnergi som arbetsgivare?
Att vi lever och andas vår värdegrund HERO. Att vi fortsätter vara nyfikna och öppna för nya möjligheter och samarbeten med dagens och morgondagens kunder och partners.