Vinnergi har tecknat ett nytt ramavtal med Region Kalmar län

Vinnergi AB har tecknat ramavtal med Region Kalmar län för konsulttjänster inom El.
Avtalet sträcker sig över 4 år med start 2020-05-05.

För mer information, kontakta gärna
Fredrik Augustsson
Regionchef Öst Living
+46 70 426 13 60
fredrik.augustsson@vinnergi.se