Vi har tecknat ramavtal med Mälarenergi AB, Mälarenergi Vatten AB & Fibra AB för projektledare och beredare. Avtalet gäller från och med 9 juni och siste december 2021 med option på 1+1.

– På elkraftsidan kommer vi att kunna hjälpa bolagen med bland annat beredning på deras elnät och stötta på fibersidan mot Fibra. MälarEnerrgi är en bra och trygg kund som vi har ett starkt och bra samarbete med i Mälardalen, säger Tommy Sörensen Regionchef Mitt Power.

För mer information, kontakta gärna
Tommy Sörensen
Regionchef Power Mitt
+46 704 26 13 18
tommy.sorensen@vinnergi.se