Teknikkonsultföretaget Vinnergi, med huvudkontor i Linköping, fortsätter att växa och har tecknat ett avtal om samgående med norrköpingsbaserade elkraftkonsulten Elluminatus. Det här innebär att Vinnergi växer med riktigt spetskompetens inom stationssidan på regionnät och kontoret i Norrköping går från 10 till 15 medarbetare vilket kommer till att utvidga bolagets förmåga.

Elluminatus kompletterar oss väldigt bra i vår strategi där vi ska bredda vår leveransförmåga i våra affärer. Det känns väldigt kul att få välkomna gänget på Elluminatus och det här kommer verkligen ge oss en teknikbredd där vi ser stor tillväxtpotential nationellt. Vi har bra samsyn kring värderingar och hur vi ska bygga vidare på det här förvärvet vilket känns mycket spännande. Nu ska vi fortsätta utvecklas och dra nytta av varandras styrkor, säger Pierre Wallgren, vd på Vinnergi.

Idag omsätter Vinnergi omkring 330 miljoner kronor och har drygt 300 medarbetare på 22 olika orter. Företaget har bara under det senaste året bland annat öppnat nya kontor i Trollhättan och Gävle och har etablerat affärsområden på flera orter som Linköping, Göteborg och Malmö. Samgåendet med Elluminatus innebär att ett välkomnande tillskott i företagets utveckling och ett steg närmre målet att fördubbla såväl omsättning som antal medarbetare inom fyra år. Det är inte bara kompetensen som gör samgåendet till en perfekt match.

I Vinnergi har vi hittat både ett nytt spännande sammanhang med ett tydligt fokus på medarbetarskapet. Målet med att bli bäst på att utveckla människor står jag bakom helhjärtat. Samgåendet är ett väldigt bra för både för Elluminatus medarbetare och för kunderna, säger Johan Fransson, vd på Elluminatus.

Stark etablering i Norrköping
Vinnergi har en tydlig tillväxtstrategi och en vision om att bli Sveriges bästa teknikkonsultbolag inom telekom, elkraft och fastighetsteknik och att bygga de infrastrukturer som samhället behöver i framtiden. Pierre understryker vikten av att förbli en lokal aktör, både för kundernas och medarbetarnas bästa.

Vi har satt våra ambitioner och planer nerifrån och upp genom hela organisationen ända upp till styrelse och ägare. Vi vill bli dubbelt så stora och dubbelt så bra. Förutom att utveckla och sammanfläta våra tre affärsområden i ett smart erbjudande är vårt viktigaste mål att bli bäst på att utveckla människor. Om vi ska kunna bidra i den tekniska utveckling som förändrar vårt sätt att leva så behöver vi fler hjärnor som kan och vill vara med och utvecklas med oss. Vi vill växa lokalt på alla våra 22 orter för att fortsätta arbeta nära våra kunder men också för att bygga bolaget nära den kompetens vi vill attrahera. Med förvärvet av Elluminatus ser jag en stark fortsatt utveckling av närvaron i Norrköping, avslutar Pierre Wallgren.

För mer information, kontakta gärna:
Pierre Wallgren, vd Vinnergi
pierre.wallgren@vinnergi.se
070 939 69 64

Johan Fransson, vd Elluminatus
072 387 01 49
johan@elluminatus.se