Ramavtal med Kungsbacka kommun

Vinnergi har tecknat ett nytt ramavtal med Kungsbacka kommun. Avtalet är fyraårigt och gäller från 2020-11-01.

– Kungsbacka kommun är en helt ny kund för oss inom fastighetsteknik på Vinnergi vilket är spännande. Vi kommer från och med 1 november i år och de närmaste fyra åren hjälpa kommunen med projektering av el- och teleanläggningar i kommunens existerande och nya fastigheter, säger Fredrik Wiktorsson Regionchef Living Väst.

För mer information, kontakta gärna
Fredrik Wiktorsson, Regionchef Väst Living
+46 70 313 5657
fredrik.wiktorsson@vinnergi.se