Vinnergi kombinerar friskvård med välgörenhet

Teknikkonsultbolaget Vinnergi tänker lite annorlunda kring friskvård genom att kombinera det med välgörenhet. Med Vinnergi Move, bolagets rörelseinsats för välgörenhet, samlade 174 medarbetare ihop nästan 4500 träningstimmar tillsammans och genererade 44 700 kr. Genom att lägga till ett tävlingsmoment samt låta medarbetarna besluta var välgörenhet skulle gå, skapades ett enormt engagemang. Det vinnande kontoret, med flest träningstimmar per aktiv medarbetare, var Västerås som valt att skänka sin del av vinstsumman till Min stora dag.

Vinnergi är ett teknikkonsultbolag som arbetar inom kommunikation, elkraft och fastighetsteknik. Idag omsätter Vinnergi omkring 330 miljoner kronor och har över 300 medarbetare på 23 orter. För att bygga gemenskap och få medarbetarna att röra på sig utvecklades Vinnergi Move – en friskvårdsaktivitet som kombineras med välgörenhet.

– Vinnergi Move handlar om att röra på sig på olika sätt och det behövs extra mycket nu när vi på många håll i Sverige är tvungna att isolera oss från varandra. Vi tränar tillsammans i team och tävlar mellan kontoren under fyra veckor och efteråt omvandlas träningstimmarna till pengar som skänks till olika välgörenhetsändamål. Det visade sifg att kombinationen friskvård, välgörenhet och tävling verkligen engagerade, berättar Pierre Wallgren vd på Vinnergi.

Under 2020 har Vinnergi Move har utvecklats för att bidra med mer regional välgörenhet och med ett tydligare mål med ett nytt tävlingsmoment. De tre kontoren som tränat flest timmar per aktiv medarbetare får dela på pengarna och välja ut var pengarna ska gå till. Det vinnande kontoret under hösten var Västerås.

– Jag tror att vi på Västeråskontoret vann för att det är väldigt många av oss som rör på oss dagligen. Sen låg jag på och tjatade en del också. Våra aktiviteter har varierat från dans, paddel, promenader och cykling, säger Nadia Österholm arbetar som beredare i Västerås och som ansvarade för Vinnergi Move på kontoret.

Totalt engagerade 174 personer sig och tränade tillsammans nästan 4500 timmar. Det resulterade i 44 700 kr i välgörenhet.

– Vårt bidrag ska gå till Min Stora Dag som varje år gör en dag speciell för flera tusen barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser som ger kraft och glädje i en tuff vardag. Det är extra viktigt nu när många sjuka barn är isolerade, berättar Nadia Österholm.

Vinnergi Move genomförs ett par gånger varje år och är en del av bolagets hållbarhetsarbete.

– Forskning visar att medarbetare som rör på sig mår bättre och upplever mindre stress. Det här är vårt sätt att försöka få fler att engagera sig i sin egen hälsa och välbefinnande och samtidigt göra världen lite bättre, avslutar Pierre Wallgren.

För mer information, kontakta gärna:
Pierre Walgren, VD Vinnergi
pierre.wallgren@vinnergi.se
070 939 6964