Vinnergi lanserar ett nytt affärsområde inom järnväg – Rail – och ny affärsområdeschef är Emma Rudh, med gedigen erfarenhet av branschen. Vi får veta mer  om Emmas bakgrund och långa erfarenhet av bland annat arbete med Trafikverket och så diskuteras varför Vinnergi satsar på Järnväg med vd Pierre Wallgren.

Finns också att lyssna på där poddar finns 🎧 iPhone | Android | Spotify

Hur är du som person?
Jag är en social, nyfiken och äventyrslysten person som gillar såväl utmaning som engagemang. På min fritid testar jag ofta på nya saker bara för att det är roligt att lära mig något nytt och för att utmana mig själv, som tex improvisationsteater eller hemvärnet. Jag försöker vara en stöttande och hjälpande person till människor i min närhet och omgivning och gillar att tänka utanför boxen.

Hur är du som ledare?
Jag försöker leva under devisen ”ingen åsikt före insikt” vilket yttrar sig i att jag försöker vara lyhörd och inlyssnande i mitt ledarskap. Jag tror på engagemang som en viktig drivkraft i såväl ledarskapet som i en organisation varför jag gärna både engagerar mig och jobbar med att försöka bygga engagemang. Jag gillar också att jobba med tillit i ledarskapet vilket i praktiken visar sig genom att jag inte är detaljorienterad eller alltför kontrollerande.

Vad har du för bild av Vinnergi?
Jag upplever Vinnergi som ett modernt företag anpassat efter den nutida samhällsutvecklingen där stor vikt läggs vid värdegrunden. När två företag slås samman, behöver även kulturerna sammanfogas och det tycker jag att Vinnergi försökt lösa på bästa sätt. Jag ser också Vinnergi som en utmanare på marknaden, som vill visa på att alternativa vägar att genomföra saker finns. Det gillar jag!

Hur lägger du upp din första vecka på nya jobbet?
Min första vecka kommer jag att sätta på mig mina stora öron och lyssna. Jag kommer vilja lyssna av och höra vad mina affärsområdeskollegor i Borås, och på andra ställen runt om i landet, har att säga om den spännande resa vi har framför oss och börja bygga de relationerna. Jag kommer även lyssna av ledningsgruppen och övriga i organisationen. Från detta kommer jag att skapa mig en bild som kommer att hjälpa oss i arbetet med vision och konkreta målsättningar för affärsområdet. Jag vet också att jag kommer direkt in i hetluften i våra två rullande projekt, så min plan är att kavla upp ärmarna och stötta med den erfarenhet jag har av att jobba uteslutande mot Trafikverket.

För mer information, kontakta gärna

Emma Rudh, affärsområdeschef Rail

+46 73 071 6787

emma.rudh@vinnergi.se