Vinnergi har tecknat ett ramavtal med Lunds kommuns fastighets AB

Vinnergi har tecknat ett ramavtal med Lunds kommuns fastighets AB avseende el- och teleanläggningar i deras existerande och nya fastigheter. Avtalet är tvåårigt kan förlängas med ytterligare två år och gäller från 2021-01-15.

– Lunds kommuns fastighets AB (LKF) är en helt ny kund för oss inom fastighetsteknik på Vinnergi vilket är spännande. Vi kan nu hjälpa LKF med el- och teleanläggningar i deras existerande och nya fastigheter, säger Jimmy Lenander Regionchef Living Syd.

För mer information, kontakta gärna
Jimmy Lenander, Regionchef Living Syd
jimmy.lenander@vinnergi.se
070 404 18 96