Teknikkonsultföretaget Vinnergi fortsätter att växa och förtätar med affärsområdet Living i Sundsvall. Det är affärsområdet Living som arbetar med projektering inom el-, teletekniska system och byggledning med kunder inom fastighetsbranschen. Två nya medarbetare har redan anställts för att bygga upp det nya teamet som siktar på att vara fyra medarbetare redan vid årets slut. Med rekryteringen får Sundsvallskontoret också en teknisk spets inom fastighetsautomation.

Idag omsätter Vinnergi omkring 330 miljoner kronor och har över 300 medarbetare på 24 orter. Sedan tidigare arbetar Sundsvallskontoret inom affärsområdet Communicate som erbjuder tjänster inom fiber, telekom och IT.

– Den nya etableringen av affärsområdet Living innebär att vi utökar våra affärer i Västernorrland och kan erbjuda fler tjänster till våra kunder och åta oss fler projekt inom fastighetsteknik och systemintegration, även projektering och driftsättning av KNX-system. Med rekryteringen av Håkan Unander får vi dessutom in en erfaren och unik kompetens inom fastighetsautomation av exempelvis larm och ventilation, berättar André Öberg Regionchef Vinnergi Living norr.

Målet med etableringen i Västernorrland är att fortsätta utveckla Vinnergis kunderbjudande inom fastighetsteknik och bygga upp ett team av duktiga medarbetare som har kunskapen om den senaste och framtida tekniken för att fortsatt ligga i framkant. Anders Hägglund blir teamledare för affärsområdet på kontoret i Sundsvall.

– Det är spännande att vara med från start och bygga upp affärsområdet Living i Västernorrland. Det som lockade med Vinnergi är att det verkar vara ett stabilt företag med bra värderingar och goda tekniska kunskaper, berättar Anders Hägglund Teamledare Vinnergi Living i Sundsvall.

Tillsammans med kollegan Håkan Unander ska de nu utveckla affären i regionen och siktar på att växa under året.

– Jag och Håkan bidrar med 25 års erfarenhet inom branschen och har goda kontakter med många kunder i regionen. Vi kommer nu arbeta för att Vinnergi ska vara det självklara valet för våra kunder inom fastighets installation och automation, säger Anders Hägglund.

Den nya etableringen innebär att konsulterna i Sundsvall nu jobbar med två affärsområden i regionen. Ett välkomnande tillskott i företagets utveckling och ett steg närmre målet att fördubbla såväl omsättning som antal medarbetare inom fyra år.

– Vår vision är att göra framtiden smart för våra kunder, och det gör vi genom att vara en trygg partner som kan, förstår och älskar teknik och vad digitaliseringen kan göra för människor. Om vi ska kunna bidra i den tekniska utveckling som förändrar vårt sätt att leva så behöver vi fortsätta växa och om möjligt bli ännu mer lokala. Både för att kunna vara snabbfotade och nära våra kunder men också för vara nära den kompetens vi vill attrahera, säger Pierre Wallgren vd på Vinnergi.

För mer information, kontakta gärna:
Andre Öberg regionchef Vinnergi Living norr
andre.oberg@vinnergi.se
070-646 98 44

Anders Hägglund, teamledare Vinnergi Living Sundsvall
anders.hagglund@vinnergi.se
070-211 93 81

Pierre Wallgren, VD Vinnergi
pierre.wallgren@vinnergi.se
070 939 6964