David Björklund är fiberfantasten som ägnat hela sin karriär åt att hjälpa till att bygga landets infrastruktur. Hans intresse för fiber och stadsnät är sprunget ur en vilja att skapa nytta för människor. Nu är han taggad på att få fortsätta göra det – som vd på Fiberfabriken. Bolaget har som mål att bygga klart Sveriges stadsnät och har redan bevisat framgång i Töreboda och Finspång. 

För tre veckor sedan klev David in som vd på Fiberfabriken, som är en samling utav de tjänster Maintrac och Vinnergi tidigare erbjudit alla de aktörer som håller på att bygga klart infrastrukturen i landet.  De utbyggnader som återstår är lite längre ut i näten, och eftersom dessa anslutningar är svårare att genomföra än massanslutningarna i villa-områden ställer de också en annan typ av krav. Fiberfabrikens tjänster finns för att hjälpa dessa aktörer att lyckas med sitt samhällsviktiga uppdrag. Projekten i Töreboda och Finspång är ett partnerskap med olika stadsnät, som möjliggör en mer effektiv och ekonomisk utbyggnad än vad det enskilda stadsnätet hade klarat av att göra själv.

Vad är grejen med dig och fiber?
– Det är väl framförallt en sak: möjligheten att få bidra till den långsiktiga utvecklingen av samhället. När man bygger en infrastruktur så blir det ju något som ska nyttjas av samhället under väldigt lång tid. Det känns oerhört kul att få vara en liten del av den här digitaliseringen som pågår just nu, som jag tror kommer medföra väldigt mycket gott i samhället framöver, säger David.

Bygga ett bättre samhälle tillsammans

Fiberfabriken har uppstått ur både Maintrac och Vinnergis verksamhet, och där har David på flera sätt varit involverad redan från början. Därför blev det naturligt för honom att kliva in som vd när möjligheten kom.

–Det är ju lite grann min hemmabana, med samma typ av aktörer som jag jobbat med tidigare, och jag känner både tjänsterna och kundgrupperna ganska väl. För egen del känner jag stolthet över att få bidra till att bygga klart landets infrastruktur, och känna att vi gör något som blir väldigt bestående i samhället under lång tid framöver. Några som vill detta minst lika mycket som vi är ju våra kunder, och att tillsammans med dem få bygga ett bättre samhälle känns riktigt bra.

Finns också att lyssna på där poddar finns 🎧 iPhone | Android | Spotify

Från kund till vd

David har jobbat med infrastruktur i 15 år. Till en början med stadsnätet i hemstaden Borås, där han de sista sju åren var stadsnätschef, vidare genom stadsnätsklustrena Västlänk och Netwest. De senaste fem åren har han istället varit konsult. Resan på Vinnergi startade faktiskt just med att han själv var kund under en tid. När det sedan var dags att röra på sig landade han som konsult på bolaget.

–Det är viktigt för mig att jobba på ett företag som vill något mer än att bara generera ett ekonomiskt resultat. Ett företag som både i rollen som leverantör, partner och arbetsgivare faktiskt vill bidra till en positiv utveckling av samhället. På det sättet känner jag mig väldigt hemma i den här koncernen och dess värdegrund, säger David Björklund.

För mer information, kontakta gärna

David Björklund, vd Fiberfabriken
+46 70 675 8876
david.bjorklund@fiberfabriken.se