Ramavtal med Täby kommun för till elrevisionsbesiktningar

Vinnergi har tecknat ramavtal med Täby kommun för konsulttjänster inom elrevisionsbesiktningar. Ramavtalet är på två år från och med 2021-05-01 med option till ytterligare 2 år. Uppskattat värde för ramavtalet uppgår till ca 300 000 kronor per år, beroende på besiktningsåret/objekt. Takvärde för ramavtalet är 2 miljoner kronor under hela avtalsperioden. 

– Våra mål är högt ställda och  ramavtalet med Täby kommun är ännu ett steg i rätt riktigt i att fortsätta bidra med vår breda kunskap åt nuvarande och nya kunder i Mälardalen, berätta Oscar Gantz regionchef på Vinnergi Living i Västerås.

För mer information, kontakta gärna

Oscar Gantz

Oscar Gantz
Regionchef Vinnergi Living Mitt
+46 704 26 13 16
oscar.gantz@vinnergi.se

Kontorsansvarig för Västerås och ansvarig för Living i mellersta Sverige och Stockholm.