Vattenfall ser Vinnergis nya förmåga

– tecknar brett ramavtal för teknikkonsulttjänster

Teknikkonsultföretaget Vinnergi har tecknat ett flerårigt ramavtal med Vattenfall AB avseende konsulttjänster inom elkraft. Avtalet täcker in Vinnergis samtliga affärsområden och är ännu ett kvitto på att bolagets kompetensbreddning och tillväxt värdesätts hos kunderna. Vinnergi har idag drygt 300 medarbetare på 24 orter och är regionalt tillgängliga för Vattenfalls etableringar.

Vinnergi och Vattenfall har tecknat ett ramavtal från 1 juli 2021 till sista januari 2023 med option på ytterligare år.

– Det känns otroligt stort att vi har slutit ett så betydande ramavtal med Vattenfall som vi alltid haft en god relation till och som är en av bolagets största kunder. I höstas hade vi en dialog om hur vi tillsammans kan gå vidare strategiskt tillsammans. Vi identifierade förslag på förbättringar och effektiviseringar för att vi som leverantör ska få en mer välplanerad volym och de som beställare få ett mer vältrimmat flöde. Nu går vi in i en ny fas där vi får möjlighet att erbjuda hela vårt kunderbjudande och leverera bredare, berättar Rickard Alexandersson regionchef på Vinnergi Power.

Ramavtalet med Vattenfall avser konsulttjänster och kompetenser inom olika teknikområden, elkraft, kontrollanläggning, bygg, vindkraft och distribution.

– Ramavtalet är stort för oss då vi har 180 konsulter, nästan varannan Vinnergi-medarbetare är med i anbudet. Våra ingenjörer inom nätinfrastruktur kommer stötta Vattenfall AB i arbetet med lokalnät, regionnät och stamnät. Det visar också hur mycket Vinnergi har utvecklats och vuxit för att kunna erbjuda en bredare leverans, fortsätter Rickard Alexanderson.

Idag omsätter Vinnergi omkring 330 miljoner kronor och har drygt 300 medarbetare på 24 olika orter och är tillgängliga regionalt för Vattenfall samtliga etableringar. Vinnergi har en tydlig tillväxtstrategi och en ambition om att bli Sveriges bästa teknikkonsultbolag inom telekom, elkraft, transport och fastighetsteknik och att bygga de infrastrukturer som samhället behöver i framtiden.

– Vi har satt våra mål och planer gemensamt tillsammans med hela organisationen och styrelse och ägare. Vi ska bli dubbelt så stora och dubbelt så bra. Att vi vunnit ramavtalet med Vattenfall är för mig ett tydligt kvitto på att vi verkligen lyckas sammanfläta våra nya bredare affärsområden i kombination med vi fortsätter utveckla vår starka regionala närvaro, avslutar Pierre Wallgren vd Vinnergi.

För mer information, kontakta gärna
Richard Alexanderson
Rickard Alexanderson

Regionchef Power väst
+46703131829
rickard.alexanderson@vinnergi.se

Pierre Wallgren vd Vinnergi
Pierre Wallgren

VD, Vinnergi
+46709396964
pierre.wallgren@vinnergi.se