Vinnergikoncernens bolag Fiberfabriken har av VänerEnergi fått i uppdrag att administrera och genomföra utbyggnad av fibernät till landsbygden. Dejan Spasevski, stadsnätschef på VänerEnergi, berättar om samarbetet och om fördelarna med partnerskapet med Fiberfabrikens bolagets helhetskoncept.

Vilken utmaning stod ni inför och på vilket sätt stöttade Fiberfabriken er?

Utmaningen var att bygga ut fibernät till så många som möjligt på kort tid. Vi som energibolag var fokuserade på att bygga fiber inom tätorterna och hade inte kapacitet att ta på oss fler projekt för att bygga ut även på landsbygden. Då kom Fiberfabriken in i bilden och erbjöd oss ett helhetskoncept där vi lämnar över uppdraget, som i vårt fall handlar om att bygga ut fibernät till landsbygden, till Fiberfabriken som hjälper oss med det. Fiberfabriken håller ihop hela projektet och har hand om allt från stödansökan hos berörda myndigheter till det faktiska genomförandet av projektet. Det största för oss var just att de erbjöd en helhetslösning där vi kunde lämna över projektet och få projektet genomfört och uppbyggt. Vi känner ansvar gentemot invånarna, och genom detta samarbete kan vi bygga ut fibernät till dem.

Hur har det hjälpt er att lägga ut arbetet på en extern part?

Att lägga ut arbetet på en extern part har hjälpt oss genom att vi har kunnat bygga mer nät på kortare tid. Vi har även fått hjälp med att ansöka om PTS bredbandsstöd då vi inte hade någon erfarenhet av det sedan tidigare, samt att komma i gång med erbjudandet av fibernät till dem berörda i området. Fiberfabriken tar hand om hela processen från att man ansöker om bredbandsstöd, säljer en fiberanslutning, projekterar och bereder till att faktiskt utföra arbetet att ansluta till fibernätet.

“Att lösningen kommer i ett helhetskoncept där en annan part sköter hela kedjan från start till slut, ökar vår kapacitet”

“Fiberfabriken tar hand om hela processen från att man ansöker om PTS bredbandsstöd, säljer en fiberanslutning, projekterar och bereder till att faktiskt utföra arbetet med att ansluta till fibernätet”

 Vad är din upplevelse av samarbetet med Fiberfabriken?

Samarbetet har fungerat bra och från vår synpunkt har projektet i skött sig självt. Fiberfabriken har löpande hållit oss informerade om projektstatusen, och vi har inte behövt göra något utöver att ta emot statusuppdateringar. Att lösningen kommer i ett helhetskoncept där en annan part sköter hela kedjan från start till slut, ökar vår kapacitet helt enkelt. Vi är ett mindre energibolag som inte har de personella resurserna att sköta större projekt, och det här är ett sätt för oss att lösa ett problem för våra invånare. De i området som vill ha fiberanslutning, har fått det.

Hur står sig det nya nätet mot ert tidigare nät?

Man bygger nätet enligt regelverket som finns, och efter eventuella lokala avvikelser. Fiberfabriken har byggt nät på ett konkurrensneutralt vis och tagit hänsyn till det sätt vi bygger nät i närområdet. Fiberfabriken sköter hela projektet från att vi har ett område utan utbyggnad av fiber, till att alla kunder i det området som önskar en fiberanslutning har det.