Vinnergi AB har tecknat ett ramavtal med Wihlborgs Fastigheter AB som omfattar omfattar konsulttjänster inom el- och teleteknik. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 46 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,3 Mdkr. Wihlborgs är noterat på OMX Nordiska listan, Large Cap och har drygt 235 anställda. Ramavtalet gäller med start 1 juli och är på 2 år.

– Vi är stolta över möjligheten att leverera tjänster inom el- och teleteknik till Whilborgs Fastigheter. Att Wihlborgs väljer Vinnergi som en av sina samarbetspartners är glädjande och vi ser fram emot att få vara med på Wihlborgs fortsatta resa. Wihlborgs fokus på långsiktig hållbar tillväxt, hållbara fastigheter, ansvarsfulla affärer och att dessutom målet vara en attraktiv arbetsgivare stämmer oerhört väl överens med våra värderingar och vår misson om att skapa smarta innovationer för en hållbar framtid, berättar Jimmy Lenander på Vinnergi Living Syd.

För mer information, kontakta gärna

Jimmy Lenander

Jimmy Lenander

Regionchef Living Syd
+46 704 04 18 96‬
jimmy.lenander@vinnergi.se

Kontorsansvarig för Malmö och regionansvarig för Living i södra Sverige. Jag kan hjälpa dig med frågor inom fastighet och industri.