Vinnergi har tecknat ramavtal med Serviceförvaltningen på Lunds kommun för konsulttjänster inom el, tele och data. Avtalet träder i kraft den första maj och gäller i två år, med möjlighet för Lunds kommun att förlänga till totalt fyra år.

Serviceförvaltningen och Lundafastigheters uppdrag är att ta hand om och erbjuda lämpliga lokaler och bostäder för kommunala behov. De fastigheter det rör sig om är bland annat skolbyggnader, idrottshallar, gruppboenden, kulturlokaler, brandstationer samt butiks- och kontorslokaler, och Lundafastigheters uppdrag innebär att planera, bygga, förvalta och underhålla dessa för andra kommunala verksamheter och bolag.

Ramavtalet ger oss möjligheter att fortsätta vår tillväxtresa, och innebär att Vinnergi i Region Syd nu kan gå vidare med planerna att etablera sig och öppna kontor även i Lund. Vi vill vara nära våra kunder och att öppna kontor i Lund skapar värde både för våra kunder, men också för våra medarbetare som då får två attraktiva arbetsplatser att välja på, säger Jimmy Lenander Regionchef Vinnergi Living Syd.

För mer information, kontakta gärna

Jimmy Lenander

Jimmy Lenander

Regionchef Living Syd
+46 704 04 18 96‬
jimmy.lenander@vinnergi.se

Kontorsansvarig för Malmö och regionansvarig för Living i södra Sverige. Jag kan hjälpa dig med frågor inom fastighet och industri.

Framtidsintegratören Vinnergi är en teknikpartner som erbjuder konsulting och tjänster inom samhällsinfrastruktur som telekom, energi och fastighetsteknik. Bolaget är värderingsstyrt med 380 medarbetare på 25 orter och omsätter drygt 400 miljoner kronor. Huvudkontor ligger i Linköping och bolaget ägs till 30 procent av medarbetarna.