Som ett startskott för Vinnergis kunderbjudande inom energiomställning tecknar affärsutvecklare Martin Ansell-Schultz ramavtal med Ecokrafts affärsutvecklare Tony Roos.

Vinnergis affärsutvecklare Martin Ansell-Schultz tecknar ramavtal med Ecokrafts Tony Roos.

Många företag vill stärka sin hållbarhetsprofil och intresset för att installera solceller har aldrig varit hetare. Som ett startskott för vårt kunderbjudande inom energiomställning ska Vinnergi hjälpa solcellsinstallatören Ecokraft att expandera och möta den stora efterfrågan.  

Många företag vill stärka sin hållbarhetsprofil och intresset för att installera solceller har aldrig varit hetare. Som ett startskott för vårt kunderbjudande inom energiomställning ska Vinnergi hjälpa solcellsinstallatören Ecokraft att expandera och möta den stora efterfrågan.  

Att leverera på uppsatta miljöpolicys och proaktivt stärka sin hållbarhetsprofil är en hygienfaktor för framgångsrika företag. Ett exempel på detta är solcellsleverantören Ecokraft, som precis har tecknat ramavtal med Vinnergi. Med sin starka position på marknaden har de upplevt ett enormt intresse för solcellsinstallationer under våren och är därför redo att bredda sin kundportfölj och genomföra stora industriella installationer på både tak och mark

Vinnergi kommer in med otroligt bred kompetens

För att tillgodose marknadens ökade efterfrågan krävs extra resurser och kompetens kring anslutning av större solcellsanläggningar. Därför ska Vinnergi bistå med industriell erfarenhet, specialistkompetens kring elnät och lång erfarenhet av projektledning. 

– Vinnergi kommer in med otroligt bred kompetens och mod att genomföra stora projekt, och det känns väldigt tryggt. Att bolaget dessutom är medarbetarägt till fyrtio procent borgar för att vi får rätt partner, med stort engagemang för uppdraget, säger Ecokrafts affärsutvecklare Tony Roos.

Startskott för kunderbjudanden till solcellsbolag, solparksutvecklare och markägare  

Det här ramavtalet är en början på att utforma ett kunderbjudande till bland annat solcellsbolag, solparksutvecklare och markägare. Det är en snabbt växande kundgrupp som behöver kompetens inom till exempel projektledning, prospektering av mark, undersökning av möjlig elnätsanslutning, tillståndshantering, anslutning till elnätet samt projektering av interna elnät och stationer.  

Ecokraft har gjort över 5000 solcellsinstallationer sedan 2008 och hjälpt både privatpersoner, lantbruk och företag att bli mer självförsörjande med egen elproduktion. Målet är att inom kort installera betydligt större anläggningar än hittills. Att de är en trovärdig, kompetent partner på solcellsanläggning med lång erfarenhet från branschen är något Vinnergis affärsutvecklare Martin Ansell-Schultz gillar. 

– Ecokraft har gått starka ur pandemin, och är vassa på att beräkna solcellers livscykelkostnader och -intäkter. När de nu är redo att expandera mot större anläggningar ser vi fram emot att få bistå, säger Martin Ansell-Schultz, affärsutvecklare på Vinnergi.

Vill du också bidra till energiomställningen
med hjälp av oss?