Besiktning

Vinnergi utför alla typer av elbesiktningar, från skolor och sjukhus till omfattande elinstallationer inom tung process- och tillverkningsindustri. Våra uppdragsgivare finns i första hand bland fastighetsägare, men även bland entreprenörer.

EN-auktoriserade besiktningsingenjörer

Vinnergis besiktningsingenjörer har personlig auktorisation från Elektriska Nämnden och Brandskyddsföreningen Sverige.

Exempel på tjänster inom besiktning:

  • Revisionsbesiktningar
  • Entreprenad- och leveransbesiktningar
  • Opartiska statusbedömningar
  • Garantibesiktningar
  • Statusbedömningar