Hissanläggningar

Vi på Vinnergi utför projektering av hissar i nya och befintliga byggnader. Rådfråga oss gärna om du behöver hjälp med tillgänglighetsanpassning av dina lokaler med exempelvis trappliftar eller ombyggnad av befintliga hissar för att uppfylla gällande myndighetskrav.

Exempel på tjänster inom hissanläggningar

  • System-, ram-, förfrågnings-, bygg- och relationshandlingar
  • Beskrivningar