Kalkylering

Vinergi kan leverera kalkylering inom installation.

Exemplet på tjänster inom kalylering är

  • Underlag för anbudskalkyler (både total- och utförandeentreprenad)
  • Produktionskalkyler
  • Tidplaner
  • Mängdkalkyler levereras med bruttopriser
  • Vi levererar kalkylen i Maxikod