Säkerhet

Vinnergi har SBSC-behöriga ingenjörer inom inbrottslarm, brandlarm och CCTV, samt har en mängd fabrikatbaserade licenser, utbildningar och certifikat. Dessa är dels är kompetensbevis på att vi behärskar och är vana att arbeta med just det fabrikat och system en beställare vill installera och använda sig av, dels att vi har tillgång till att dokumentation och tillverkarsupport som kan behövas för beställaren ska få ett stabilt och felsäkert system med alla funktioner som önskas.

Här på Vinnergi ser vi till hela fastighetens säkerhetsproblematik. Vi gör utredningar samt förslag på systemlösningar, projektering, rådgivning och förstudier. Typer av anläggningar som vi hanterar är brandlarm, CCTV, passersystem, inbrottslarm, trygghetslarm, utrymningslarm och överfalls-, ljud- och bildanläggningar m.m.

Exempel på tjänster vi erbjuder inom säkerhet

Systemkonsultation och rådgivning

Vi är med och, tillsammans med beställaren, utformar och kommer med förslag på vilka fabrikat/system/funktioner som skulle passa för den specifika anläggningen och dess behov.

System-, ram-, förfrågnings-, bygg och relationshandlingar

Vi utför alla typer av tekniska beskrivningar, ramhandlingar och förfrågningsunderlag osv.

Projektering och dokumentation, orienterings- och servicehandlingar

Vi utför alla typer av säkerhetsprojektering och dokumentation, från enskilda ritningsblad till fullskalig säkerhetsdokumentation enligt SSF eller andra kravställare och standarder.

Kalkyl

Vi hjälper till med kalkylering av kostnader, åtgång av material samt tid. Antingen åt en beställare som vill få en prisestimat på vad en kommande installation kommer att kosta, eller åt en entreprenör som behöver en kalkyl inför ett anbudslämnande.

Utförandespecifikationer

Vi gör ingående beskrivningar hur varje komponent i ett säkerhetssystem ska monteras, anslutas och parametersättas. Detta för att avsevärt förenkla för installatören när hen monterar, installerar och ansluter, vilket sparar tid och minimerar felaktigheter vid installationen.

Driftsättning och avprovning

Vi kan utföra driftsättning och avprovning  av säkerhetsanläggningar men inte där anläggarintyg är ett krav eftersom vi är teknikkonsulter och inte anläggare. Vi kan här ta rollen som expert på varje beställares standarder gällande hur dess systemen byggs upp. Detta för att alla anläggningar som ägs av en beställare ska utformas, hanteras och programmeras på samma sätt, utan att beställaren måste informera installatören om detta vi varje driftsättning.

Slutkundshantering och administration

Vi kan hantera löpande administrationen av funktioner och programmering i säkerhetssystemen, exempelvis programmering av taggar, telefonnummer, automatiska öppettider och automatiska till- och frånkopplingar av inbrottslarm.

Anpassade utbildningar för installatör och slutanvändare

Vi ger fabrikat- och kundanpassade utbildningar hur administrationen av säkerhetsanläggningar går till, om beställaren vill sköta slutkundshanteringen i egen regi. Vi ger även anläggningsanpassad utbildning och support till installatören utöver eventuell utförandespecifikation.

Kontakta en av våra regionchefer inom Living för mer information