Säkerhet

Vinnergi har SBSC-behöriga ingenjörer inom inbrottslarm, brandlarm och CCTV, samt har en mängd fabrikatbaserade licenser, utbildningar och certifikat. Dessa är kompetensbevis på att vi behärskar och är vana att arbeta med just det fabrikat och system en beställare vill installera och använda sig av och få ett stabilt och felsäkert system med alla funktioner som önskas.

Här på Vinnergi ser vi till hela fastighetens säkerhetsproblematik. Vi gör utredningar samt förslag på systemlösningar, projektering, rådgivning och förstudier. Typer av anläggningar som vi hanterar är brandlarm, CCTV, passersystem, inbrottslarm, trygghetslarm, utrymningslarm och överfalls-, ljud- och bildanläggningar m.m.

Exempel på tjänster vi erbjuder inom säkerhet

Systemkonsultation och rådgivning

Vi är med och, tillsammans med beställaren, utformar vilka fabrikat, system och funktioner som skulle passa för den specifika anläggningen och dess behov.

System-, ram-, förfrågnings-, bygg och relationshandlingar

Vi utför alla typer av tekniska beskrivningar, ramhandlingar och förfrågningsunderlag osv.

Projektering och dokumentation, orienterings- och servicehandlingar

Vi utför alla typer av säkerhetsprojektering och dokumentation, från enskilda ritningsblad till fullskalig säkerhetsdokumentation enligt SSF eller andra kravställare och standarder.

Kalkyl

Vi hjälper till med kalkylering av kostnader, åtgång av material samt tid. Antingen åt en beställare som vill få en prisestimat på vad en kommande installation kommer att kosta, eller åt en entreprenör som behöver en kalkyl inför ett anbudslämnande.

Utförandespecifikationer

Vi gör ingående beskrivningar hur varje komponent i ett säkerhetssystem ska monteras, anslutas och parametersättas. Detta för att avsevärt förenkla för installatören när hen monterar, installerar och ansluter, vilket sparar tid och minimerar felaktigheter vid installationen.

Driftsättning och avprovning

Oavsett om det är ett mindre system eller en stor, komplex säkerhetsanläggning hjälper vi gärna till med driftsättningen. Vi har god erfarenhet av ett flertal etablerade fabrikat på marknaden.

Slutkundshantering och administration

Vi kan hantera löpande administrationen av funktioner och programmering i säkerhetssystem, exempelvis programmering av taggar, telefonnummer, automatiska öppettider och automatiska till- och frånkopplingar av inbrottslarm.

Anpassade utbildningar för installatör och slutanvändare

Vi erbjuder vi fabrikat- och kundanpassade utbildningar för hur administrationen av säkerhetsanläggningar går till för att ni som kund ska kunna hantera ert passagesystem själva. Vi stöttar och utbildar gärna även entreprenörer och tekniker vid en säkerhetsinstallation.