Beredning

Idag ställs höga krav på driftsäkerhet i våra distributionsnät. Våra tekniska konsulter på Vinnergi har lång erfarenhet av beredning i alla typer av nät.

Exempel på tjänster inom beredning

  • Projektledning
  • Tillståndshandlingar
  • Utskick
  • Skogliga frågor och skogsvärdering
  • Markundersökningar och utbetalning av markersättningar
  • Dokumentation
  • Beräkningar
  • Avvägning – nybyggnation av luftledningar
  • Beredning av stads- och landsbygdsnät, skärgårdsmiljöer m.m.