Inmätning och utsättning

Vinnergi strävar alltid efter att ligga steget före och erbjuder därför avancerade tjänster inom inmätning och utsättning. Vi använder oss av toppmoderna GPS-instrument med cm-noggrannhet och även av drönare där dessa är effektiva vid inmätning av större markytor och framställning av terrängmodeller.

Exempel på tjänster inom inmätning och utsättning

  • Inmätning och utsättning av ledningsnät
  • Avvägning och stolpplacering av luftledning
  • Utsättning av fastighetsgränser