Järnväg

Vinnergis experter inom tjänsteområdet Järnväg skapar förutsättningar för att vi ska färdas säkert, effektivt och hållbart på spårburna trafikanläggningar. Våra resurser har lång erfarenhet från en mängd järnvägsprojekt och vi erbjuder spetskompetens inom teknikområdena El, Signal och Tele. Vi bistår kunden i projektens alla skeden och besitter hög kompetens inom olika handlingar såsom förfrågningsunderlag, system-, bygg- och förvaltningshandlingar.

Exempel på tjänster inom Järnväg är:

  • Uppdragsledning
  • Utredning/tekniskt stöd
  • Projektering
  • Signalsäkerhetsgranskning
  • Assessorsbedömning
  • Datasamordning/CAD-ritning
  • Byggplatsuppföljning