Projektering & nätberäkning

Ett helhetsperspektiv såväl som spetskompetens krävs för en genomgripande analys av ett elnät. Den bredden och insikten har vi på Vinnergi och vi erbjuder en komplett kompetensbas av elnätstjänster inom nätberäkning och nätanalys. Våra tekniska konsulter på Vinnergi har lång erfarenhet inom nätberäkning och nätanalys och kan vara behjälpliga vid allt från transmission ner till anslutning av den enskilda kunden.

Exempel på tjänster inom projektering & nätberäkning

  • Nätberäkning och nätanalys
  • Modellering
  • Förstudier, utredningar, rådgivning
  • Beslutsstöd
  • Förprojektering
  • Projektering av jordkabel och luftledning
  • Upphandling
  • Förfrågningsunderlag
  • Dokumentation