Projektledning

Effektiv projektledning är en förutsättning för framgångsrika projektgenomföranden – oavsett om det handlar om mindre projekt eller stora komplexa projekt. Inom våra tekniska kompetensområden på Vinnergi erbjuds därför alltid kvalificerad projektledning genom uppdragets alla faser – från planering till slutförande. Det är så vi lägger grunden till ett kreativt samarbete mellan projektets alla parter samt säkerställer kostnads- och tidseffektivitet. På Vinnergi lägger våra konsulter stor vikt vid dialogen med dig som kund – en bra dialog och en nära relation borgar för ett lyckosamt projekt. Inom Power har projektledning inom exempelvis elnät och  fjärrvärme.

Exempel på tjänster inom projektledning

  • Besiktning
  • Byggledning och kontroll
  • Inmätning
  • Förstudier, utredningar, rådgivning
  • Support vid förfrågningsunderlag och upphandling på genomförande av entreprenad
  • Tekniska och ekonomiska utredningar och kalkyler
  • Tillståndsfrågor och myndighetskontakter