Regionledningar 40-130 kV

Inom Vinnergi finns gedigen kunskap när det gäller konstruktion av regionledningar samt tillståndsprocessen så som MKB-utredningar och koncessionsansökningar.

Exempel på tjänster inom regionledningar 40-130 kV

  • Nätanalyser
  • Projektering
  • Projektledning
  • Tillståndshandlingar
  • MKB-utredningar
  • Koncessionsansökningar
  • Skogliga frågor
  • Utbetalning av markersättningar
  • Dokumentation