Plats: Malmö
Uppdragsgivare: Wästbygg projektutveckling AB
Typ: Totalentreprenad
Segment: Bostäder
Period: December 2020 – Pågående

Kontakt Vinnergi

Namn: Fredrik Johannesson
Telefon: +46 70-062 47 46
Mail: fredrik.a.johannesson@vinnergi.se

Projektering av Cityterrassen i Malmö

Exempel på tjänster för Cityterrassen – svanenmärkt bostadshus i Malmö

Rambeskrivningar för;
  • El- och teletekniska system

  • Solceller

  • Hissar

Beskrivning av projektet

Vinnergi ansvarade för projektering av el- och telesystem för nybyggnad av bostadshuset Cityterrassen i centrala Malmö, med tillhörande parkeringsplatser samt centrumverksamhet. I uppdraget har det även ingått att ta fram rambeskrivning för hissar och solceller. Cityterrassen är ett svanenmärkt bostadshus.

Våra tjänsteområden för Cityterrassen – svanenmärkt bostadshus i Malmö

Vinnergi projektering av el- och teletekniska system

Projektering av fastighetsteknik

Vi projekterar el- och teletekniska system från start till mål med syftet att skapa framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM skapar vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Detta arbetssätt genomsyrar all projektering och är för oss ett viktigt verktyg för att säkerställa alla delar inom projekteringen – från utredning till färdig byggnad. Vi använder oss av de verktyg som behövs och projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit utefter kundens önskemål och behov.

Segment för referensobjektet Cityterrassen – svanenmärkt bostadshus i Malmö

  • Vinnergi segment bostäder

    Bostäder

    Framtidens bostäder ställer höga krav på energieffektivitet, möjliggörande för kommande tekniska lösningar och hållbarhet. På Vinnergi är...