Optimerad och effektiviserad energianvändning för Cytiva

Vinnergi har sedan 2012 haft förtroendet att stötta Cytiva Sweden AB, tidigare GE Healthcare Biosciences AB, i ett optimerings- och digitaliseringsprojekt. Projektet omfattar hela Cytiva tillverkningsanläggning i Uppsala inklusive 82 individuella anläggningar för produktion, administration samt forskning och utveckling. Syftet med projektet är att effektivisera och optimera energianvändningen i enlighet med Global FM riskhanteringsbedömningar.

Skapa en smart och hållbar energianvändning

Vinnergi arbetar med att automatisera, effektivisera och skapa en smart och hållbar energianvändning i Cytivas fabriker, ett väldigt omfattande projekt som innefattar en mängd olika moment. I detta projekt ansvarar Vinnergi bland annat för:

 • Upphandling av entreprenör

 • Implementering och samordning

 • Tekniskrådgivning

 • Projektledning

Optimering utan att hindra pågående drift

Genom noga planering och förberedelse har projektet följt den pågående verksamheten och utnyttjat planerade produktionsstopp. Värdet av projektet har bekräftats ytterligare till följd av att EU-direktivet om energikartläggning infördes 2014, samt integreringen av modern energieffektiv teknik och energikontrollsystem.

Som ett resultat av dessa pågående optimeringsarbeten har Cytiva Sweden AB upnått:

 • En energiminskning på 4,5%/år under 2014 – 2020, vilket resulterar i en total minskning på 26%

 • Optimering av befintlig infrastruktur

 • Automatiserad process vid energimätning och intern fakturering.

 • En välplanerad strategi för framtida expansions- och energibehov, inklusive AFID (eldrivna fordon)

 • Analys och kvantifiering av inneboende resiliens och därmed motverka ytterligare kapitalutgifter

Våra tjänsteområden för Digitaliserings- och energioptimeringsprojekt för Cytiva

Vinnergi besiktning landsbygdsfibernat

Besiktning

Vi utför alla typer av besiktningar inom fibernät, mobilnät och elnät samt elinstallationer – från skolor och sjukhus till omfattande elinstallationer inom tung process och tillverkningsindustri. Vi genomför även el- och magnetfältsmätningar, elkvalitetsanalys och termografering. Inom elkraft har även den erfarenhet och kompetens som krävs för att besiktiga lokalnät, regionnät och stamnät gällande stationer och ledningar. Vinnergis besiktningsingenjörer har personlig auktorisation och certifieringar från exempelvis Elektriska nämnden och brandskyddsföreningen Sverige.

Vinnergi projektering av el- och teletekniska system

Projektering av fastighetsteknik

Vi projekterar el- och teletekniska system från start till mål med syftet att skapa framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM skapar vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Detta arbetssätt genomsyrar all projektering och är för oss ett viktigt verktyg för att säkerställa alla delar inom projekteringen – från utredning till färdig byggnad. Vi använder oss av de verktyg som behövs och projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit utefter kundens önskemål och behov.

Vinnergi projekteringsledare teknikkonsult

Projektledning

Projektledare, uppdragsledare, byggledare, förändringsledare – kärt barn har många namn! Effektiv projektledning är en förutsättning för framgångsrika projektgenomföranden. Oavsett det handlar om mindre uppdrag eller komplexa projekt med höga samordningsbehov, erbjuder Vinnergis projektledare kvalificerad projektledning. Du får tillgång till hela Vinnergis samlade erfarenhet och kompetens inom projektledning genom uppdragets alla faser – från planering till slutförande och till och med effektiv förvaltning, underhåll och vidareutveckling. Genom en nära dialog med dig som kund, tydlig struktur och stort engagemang skapar våra projektledare framgång i dina projekt.

Teknisk Facility Management

Teknisk förvaltning (FM)

Den tekniska komplexiteten och kravet på effektivare förvaltning ökar stadigt. Störningar i din drift och verksamhet kan leda till betydande problem med följder som ekonomisk skada och missnöje hos anställda och kunder. Låt istället Vinnergi förvalta och utveckla dina stödfunktioner till kärnverksamheten på bästa sätt utifrån produktivitet, effektivitet och kvalitet. Inom ramen för teknisk förvaltning och verksamhetsansvar hjälper våra rådgivande konsulter dig med strategisk planering och underhålls- och investeringsplan för att minimera felfrekvensen genom lämplig hantering och professionellt underhåll. Med optimerad hantering av investeringstillgångarna ökar vi både lönsamhet och driftsäkerhet vilket förlänger investeringens livscykel.

Segment för referensobjektet Digitaliserings- och energioptimeringsprojekt för Cytiva

 • Vinnergi segment industri

  Industri

  Vi på Vinnergi kan erbjuda lösningar på effektivisering och utveckling av verksamheter och processer, genom...