Projektfakta för Folkets hus i Lessebo

Plats: Storgatan 51, Lessebo
Uppdragsgivare: Lessebo Kommun
Segment: Kultur
Period: Januari 2020 – april 2020

Kontakt Vinnergi

Namn: Håkan Roth, elkonsult
Telefon: +46 72 857 13 50 
Mail: hakan.roth@vinnergi.se  

Beskrivning av projektet

Vinnergi ansvarade för projektering av el- och telesystem för rambeskrivning till Lessebo kommun avseende ombyggnation av Folkets Hus med tillhörande lokaler. Projektet omfattade en energieffektivisering av byggnaden, där befintliga installationssystem har ersatts med nya, samt renovering och modernisering av källarlokaler. På entréplan skapades utrymmen för fritidsverksamhet och personal samt ombyggnation av bibliotekets lokaler. På plan 2 anpassades lokalerna till Kulturskolans verksamhet, både avseende undervisningslokaler och personalutrymmen. Dessutom inrättades ett nytt teknikutrymme på vinden, för bland annat ventilation. Eftersom byggnaden har ett kulturhistoriskt värde krävs stor varsamhet för att den inte ska förvanskas.

Exempel på tjänster för Folkets hus i Lessebo

 • Teletekniska system
 • Belysning
 • Passagesystem

 • Kraft
 • Brandlarm

 • Inbrottslarm

 • Kanalisation

Våra tjänsteområden för Folkets hus i Lessebo

Projektering av el- och teletekniska system

Vi projekterar el- och teletekniska system från start till mål med syftet att skapa framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM skapar vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Detta arbetssätt genomsyrar all projektering och är för oss ett viktigt verktyg för att säkerställa alla delar inom projekteringen – från utredning till färdig byggnad. Vi använder oss av de verktyg som behövs och projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit utefter kundens önskemål och behov.

Segment för referensobjektet Folkets hus i Lessebo

 • Vinnergi segment kultur

  Kultur

  Vi förstår värdet i och har rätt kunskap för att genomföra funktionella lokaler för kyrkor,...