Plats: Norrastugan 2, Växjö
Uppdragsgivare: Växjö Fastighetsförvaltning AB
Segment: Utbildningslokaler
Period: Mars 2018 – september 2018

Kontakt Vinnergi

Namn: Fredrik Augustsson, regionchef Öst
Telefon: +46 70 426 13 60
Mail: fredrik.augustsson@vinnergi.se

Exempel på tjänster för Förskolan Äventyret i Växjö

 • Teletekniska system
 • Kanalisation

 • Kraft
 • Belysning
 • Brandlarm

 • Inbrottslarm

 • Passagesystem

Beskrivning av projektet

Projektering av el- och teletekniska system samt kostnadsberäkning för nybyggnad av förskolan Äventyret i Växjö. Förskolan har fem avdelningar i två plan och mottagningskök. Total yta på 1 280 m2 med plats för 80 barn i åldrarna 1–6 år. Byggnaden är certifierad med Miljöbyggnad Silver.

Bild: Vöfab

Våra tjänsteområden för Förskolan Äventyret i Växjö

Kalkylering

Våra tekniska konsulter tar oss an många typer av kalkyler inom nätinfrastruktur och husbyggnation. Vi räknar på material och tid, och tar exempelvis snabbt och effektivt fram projekterings– och kostnadskalkyler för kompletta system samt anbudskalkyler för både total- och utförandeentreprenader, produktionskalkyler och mängdkalkyler med listpriser.

Vinnergi projektering av el- och teletekniska system

Projektering av fastighetsteknik

Vi projekterar el- och teletekniska system från start till mål med syftet att skapa framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM skapar vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Detta arbetssätt genomsyrar all projektering och är för oss ett viktigt verktyg för att säkerställa alla delar inom projekteringen – från utredning till färdig byggnad. Vi använder oss av de verktyg som behövs och projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit utefter kundens önskemål och behov.

Segment för referensobjektet Förskolan Äventyret i Växjö

 • Vinnergi segment utbildningslokaler

  Utbildningslokaler

  Vi på Vinnergi har stor erfarenhet att framtidssäkra både befintliga och nya utbildningslokaler, med trygga...