Projektfakta för Glashuset i Gislaved kommun

Plats: Gislaved
Uppdragsgivare: Gislaveds kommun
Segment: Kultur 
Period: 2018 – 2019

Kontakt Vinnergi

Namn: Alexander Fransson, uppdragsledare
Telefon: +46 70 426 13 58
Mail: alexander.fransson@vinnergi.se

Beskrivning av projektet

Projektering av el- och telesystem till Gislaveds kommun avseende ombyggnation av Glashuset och tillhörande lokaler med en total yta av ca 1 400 m2. Projektet omfattade ombyggnation och modernisering av källarlokaler från öppna kontorsytor till cellkontor. På entréplan skapades en ny öppen entréhall med möjlighet till allt från föreläsningar till mindre konserter. Kulturskolans dansprogram fick två nya danslokaler med tillhörande kontor, umgängesyta samt omklädningsrum med duschar och toaletter. I utbyggnationen låg stort fokus på ljusmiljö samt energieffektivisering vilket resulterade i elektriskt hissbara ljudabsorbenter som integrerades i taket. All belysning utfördes med dagsljuskompensering i utrymmen med stora fönsterpartier som resulterade i mycket dagsljusinsläpp. Allt detta styrt av en KNX-anläggning där Vinnergi levererade allt från projektering till programmering och driftsättning.

Exempel på tjänster för Glashuset i Gislaved kommun

 • Programmering och driftsättning av KNX- och DALI-anläggning

 • Ljusdesign

 • Belysning
 • Kraft
 • Passagesystem

 • Brandlarm

 • Inbrottslarm

 • Kanalisation

Våra tjänsteområden för Glashuset i Gislaved kommun

Projektering av el- och teletekniska system

Vi projekterar el- och teletekniska system från start till mål med syftet att skapa framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM skapar vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Detta arbetssätt genomsyrar all projektering och är för oss ett viktigt verktyg för att säkerställa alla delar inom projekteringen – från utredning till färdig byggnad. Vi använder oss av de verktyg som behövs och projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit utefter kundens önskemål och behov.

Segment för referensobjektet Glashuset i Gislaved kommun

 • Vinnergi segment kultur

  Kultur

  Vi förstår värdet i och har rätt kunskap för att genomföra funktionella lokaler för kyrkor,...