Vinnergi har av Tele2 fått i uppdrag att sköta om inplaceringar i deras master och torn. Att överlåta förvaltnings-och administrationsarbetet till Vinnergi tillåter Tele2 att fortsatt fokusera på bland annat den viktiga utrullningen av 5G.

Hantering av inplaceringar i Tele2s master och torn

Vinnergi har av Tele2 fått förtroendet att hantera deras inplaceringar genom att förvalta och administrera uppdragsgivarens master och torn i hela Sverige. Uppdraget innefattar bland annat att hantera både nya och befintliga hyresgäster, hantera ansökningar och avtal för alla hyresgästerna samt att beräkna masternas viktkapacitet inför inplacering av nya antenner.

Avlastning och ökat fokus på egna 5G utrullningen

Genom att Tele2 anförtror förvaltning och administration av deras master och torn till Vinnergi avlastas Tele2, vilket tillåter dem att fokusera på deras egna viktiga 5G rollout samt kapacitetsutöka nätet där det behöver förstärkas.

Med Vinnergi som ansvarig för Inplaceringsaffären hos Tele2 har vi möjlighet att verka för ett gott samarbetsklimat operatörer emellan.

Våra tjänsteområden för Inplacering i mobilmaster och torn åt Tele2

Vinnergi projekteringsledare teknikkonsult

Projektledning

Projektledare, uppdragsledare, byggledare, förändringsledare – kärt barn har många namn! Effektiv projektledning är en förutsättning för framgångsrika projektgenomföranden. Oavsett det handlar om mindre uppdrag eller komplexa projekt med höga samordningsbehov, erbjuder Vinnergis projektledare kvalificerad projektledning. Du får tillgång till hela Vinnergis samlade erfarenhet och kompetens inom projektledning genom uppdragets alla faser – från planering till slutförande och till och med effektiv förvaltning, underhåll och vidareutveckling. Genom en nära dialog med dig som kund, tydlig struktur och stort engagemang skapar våra projektledare framgång i dina projekt.

Segment för referensobjektet Inplacering i mobilmaster och torn åt Tele2

  • Vinnergi segment mobiloperatörer

    Mobilnät

    Vi är en marknadsledande teknikkonsult inom mobil nätinfrastruktur. Dra nytta av vår unika erfarenhet från branschen...