Plats: Smedlyckevägen 4, Ulricehamn
Uppdragsgivare: Ulricehamns kommun
Segment: Utbildningslokaler
Period: 2018–2020

Kontakt Vinnergi

Namn: Lena Kristiansson
Telefon: +46 70 313 26 32
Mail: lena.kristiansson@vinnergi.se
Ort: Borås

Beskrivning av projektet

Vinnergi ansvarade för projektering av el- och teletekniska system av om- och tillbyggnad av förskolan Tre Rosor i Ulricehamn, samt tillhörande förrådsbyggnader och utemiljö.

Nybyggnationen har en total yta på 1200 m2,  medan ombyggnationen är på cirka 300 m2. Projektet infattade fyra förskoleavdelningar varav en nattis-avdelning, storkök, två gemensamma torg, inbrottslarm och brandlarm i fyra befintliga förskoleavdelningar.

Exempel på tjänster för Om- och tillbyggnad av förskola i Ulricehamn

 • Teletekniska system
 • Kraft
 • Belysning
 • Brandlarm

 • Inbrottslarm

 • Kanalisation

Våra tjänsteområden för Om- och tillbyggnad av förskola i Ulricehamn

Vinnergi projektering av el- och teletekniska system

Projektering av el- och teletekniska system

Vi projekterar el- och teletekniska system från start till mål med syftet att skapa framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM skapar vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Detta arbetssätt genomsyrar all projektering och är för oss ett viktigt verktyg för att säkerställa alla delar inom projekteringen – från utredning till färdig byggnad. Vi använder oss av de verktyg som behövs och projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit utefter kundens önskemål och behov.

Segment för referensobjektet Om- och tillbyggnad av förskola i Ulricehamn

 • Vinnergi segment utbildningslokaler

  Utbildningslokaler

  Vi på Vinnergi har stor erfarenhet att framtidssäkra både befintliga och nya utbildningslokaler, med trygga...