Plats: Arrheniuslaboratoriet, Stockholms universitet
Uppdragsgivare: Akademiska hus, region Stockholm
Segment: Forskning och utveckling, kontor
Period: November 2017 – oktober 2018

Kontakt Vinnergi

Namn: Oscar Gantz, regionchef Stockholm Södra
Telefon: +46 70 426 13 60
Mail: oscar.gantz@vinnergi.se     

Beskrivning av projektet

SUBIC är en avancerad mångvetenskaplig infrastruktur som är avsedd för experimentell akademisk forskning om hjärnans funktion, struktur och andra liknande forskningsområden. Deras infrastruktur stöder svensk forskning med funktionell och strukturell hjärnavbildningsteknik. För det här projektet tog Vinnergi fram tekniska beskrivningar för el- och teletekniska system.

Bild: wikipedia.org

Exempel på tjänster för SUBIC – Stockholm University Brain Imaging Centre

 • Teletekniska system
 • Eldistribution

 • Kanalisation

 • Belysning

Våra tjänsteområden för SUBIC – Stockholm University Brain Imaging Centre

Vinnergi projektering av el- och teletekniska system

Projektering av fastighetsteknik

Vi projekterar el- och teletekniska system från start till mål med syftet att skapa framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM skapar vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Detta arbetssätt genomsyrar all projektering och är för oss ett viktigt verktyg för att säkerställa alla delar inom projekteringen – från utredning till färdig byggnad. Vi använder oss av de verktyg som behövs och projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit utefter kundens önskemål och behov.

Segment för referensobjektet SUBIC – Stockholm University Brain Imaging Centre

 • Vinnergi segment forskning och utveckling

  Forskning och utveckling

  Utvecklingen av nästa generations produkter och system är en förutsättning för att skapa ett samhälle...
 • Vinnergi segment kontor

  Kontor

  Flexibilitet blir en allt viktigare faktor när det gäller om- och nybyggnation av framtida kontorslokaler....