Plats: Ulriksbergspromenaden 15, Växjö
Uppdragsgivare: Växjö Fastighetsförvaltning AB
Segment: Utbildningslokaler
Period: Januari 2018 – oktober 2019

Kontakt Vinnergi

Namn: Mathias Jacobsson, elkonsult
Telefon: +46 70 426 13 65
Mail: mathias.jacobsson@vinnergi.se

Exempel på tjänster för Ulriksbergskolan i Växjö

Planritningar
 • Kraft
 • Belysning
 • Kanalisation

 • Brandlarm

 • Tele- och datasystem

 • Passagesystem

 • Säkerhet

Beskrivning av projektet

Projektering av el- och teletekniska system för om- och tillbyggnation av Ulrikbergskolan för årskurs F–6 samt en ny förskola. Total yta ca 9 000 m2. Inleddes med rivning av gymnastiksal, slöjdsalar och förskoledelar. Sedan utfördes nybyggnation av en fullstor idrottshall, nya slöjdsalar, tillagningskök för 650 portioner/dag, matsal samt en förskola i två våningsplan med fem avdelningar för totalt 75 barn. Även ombyggnation av de två huvudbyggnaderna som rymmer klassrum.

Illustration: LBE arkitekt ab.

Våra tjänsteområden för Ulriksbergskolan i Växjö

Vinnergi projektering av el- och teletekniska system

Projektering av fastighetsteknik

Vi projekterar el- och teletekniska system från start till mål med syftet att skapa framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM skapar vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Detta arbetssätt genomsyrar all projektering och är för oss ett viktigt verktyg för att säkerställa alla delar inom projekteringen – från utredning till färdig byggnad. Vi använder oss av de verktyg som behövs och projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit utefter kundens önskemål och behov.

Segment för referensobjektet Ulriksbergskolan i Växjö

 • Vinnergi segment utbildningslokaler

  Utbildningslokaler

  Vi på Vinnergi har stor erfarenhet att framtidssäkra både befintliga och nya utbildningslokaler, med trygga...