Modern och säker anläggning för E.ONs regionnätsstation

Vinnergi har konstruerat kontrollutrustningen för ett nytt 50kV GIS-ställverk med tillhörande nollpunktsreaktor för E.ONs regionnätstation i Torsebro i östra Skåne.

Segment

Slutkund 

Period

2019-2022

Plats

Torsebo, Skåne

Ställverk
Ställverk

Modern och säker anläggning för E.ONs regionnätsstation

Vinnergi har konstruerat kontrollutrustningen för ett nytt 50kV GIS-ställverk med tillhörande nollpunktsreaktor för E.ONs regionnätstation i Torsebro i östra Skåne.

Uppdragsgivare

Svensk Elkraftsentreprenad

Segment

Stationer

Slutkund

E.ON

Plats

Torsebo, Skåne

Period

2019-2022

Kontakt Vinnergi

Samuel Björnkvist
+46 70 373 9979
samuel.bjornkvist@vinnergi.se

Vinnergis roll i projektet

I det här projektet har Vinnergis konsulter konstruerat, skapat inkopplingsunderlag samt konfigurerat, provat och driftsatt kontrollutrustningen på uppdrag av Svensk Elkraftsentreprenad (SEKE). Vi har sett till att konstruktionen är anpassad till det nya ställverket, integrerat med den befintliga anläggningen samt raserat äldre kontrollutrustning. Detta har krävt förståelse för alla funktioner i anläggningen, för att andra delar i driften inte skulle påverkas. 

Det betyder att vi varit med hela vägen från projektstart, och samarbetat med både SEKE och E.ON tills det är dags att leverera slutdokumentationen. 

Det här hjälpte vi Svensk Elkraftsentreprenad med

 • Konstruktion för kontrollskåp till 50 kV GIS-ställverk 

 • Konstruktion för kontrollutrustning i fack till 50 kV GIS-ställverk 

 • Anpassning mot äldre stationsutrustning 

 • Utbyggnad och anpassning av befintligt fjärrkontrollsystem 

 • Reläskyddsprov och konfigurering av kontrollutrustning 

 • Idrifttagning av kontrollsystemet till den nya anläggningen 

 • Övrig dokumentation och slutdokumentation 

Våra tjänsteområden i detta projekt

Kontakt Vinnergi

Samuel Björnkvist
+46 70 373 9979
samuel.bjornkvist@vinnergi.se

Våra tjänsteområden i projektet

Vinnergi Nätinformationssystem

Dokumentation

Vinnergi är idag en av de främsta aktörerna inom digitalisering och dokumentation av infrastruktur. Vi är specialister på att hantera, strukturera och digitalisera stora mängder av information. Med hög intern kompetens kring våra kunders verksamhet och system, samt vår erfarenhet och kunskap i informationshantering, ser vi till att skapa synergieffekter som ger vinnande resultat. Vi arbetar med dokumentation inom fibernät, mobilnät, eldistribution, järnväg, industri och fastighetsteknik.

Vinnergi projektering av el- och teletekniska system

Projektering av fastighetsteknik

Vi projekterar el- och teletekniska system från start till mål med syftet att skapa framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM skapar vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Detta arbetssätt genomsyrar all projektering och är för oss ett viktigt verktyg för att säkerställa alla delar inom projekteringen – från utredning till färdig byggnad. Vi använder oss av de verktyg som behövs och projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit utefter kundens önskemål och behov.

Kundsegment för projektet

 • Vinnergi stationer

  Stationer

  Vi är experter på regionnätsstationer, avancerade lokalnätsstationer samt stamnätsstationer och arbetar på uppdrag av både...