Bättre skolmiljö för elever i Umeå

På uppdrag av Umeå kommun fixar Vinnergi smarta el- och teletekniska lösningar för om- och utbyggnad av Sjöfruskolan i Umeå, så att ännu fler elever får en ännu bättre skolmiljö.

Period

maj 2022 – nov 2022

Uppdragsgivare

Plats

Sjöfruskolan, Umeå

Sjöfruskolan Umeå
Sjöfruskolan Umeå

På uppdrag av Umeå kommun fixar Vinnergi smarta el- och teletekniska lösningar för om- och utbyggnad av Sjöfruskolan i Umeå, så att ännu fler elever får en ännu bättre skolmiljö.

Uppdragsgivare

Umeå kommun

Segment

Utbildningslokaler

Plats

Sjöfruskolan, Umeå

Period

maj 2022 – nov 2022

Kontakt Vinnergi

Namn: Rune Isaksson
Telefon: +46 70 553 0205
Mail: rune.isaksson@vinnergi.se 

När skolan står klar kan skolmaten lagas på plats

Om- och utbyggnaden av Sjöfruskolan innebär att skolan får tre nya klassrum med tillhörande grupprum och arbetsytor, samt en ny matsal med om- och utbyggnad av köket så att det går att laga maten på plats. Dessutom har vi projekterat för att kunna installera laddboxar till parkeringen i framtiden.

Vinnergi tar fram bygghandlingar för el- och tele

Vår roll i projektet är att vi:

 • Tar fram rivningshandlingar för befintligt kök och matsal.
 • Gör analys och beräkning av det ökade effektbehovet.
 • Tar fram bygghandlingar för kanalisation, kraft, belysning, passagesystem, brandlarm, nödbelysning/hänvisningsskyltar, tele/datanät samt styr och övervakning mot överordnade system.  

Att integrera i ett befintligt system är utmanande

En av projektets utmaningar har varit att hitta lösningar för att integrera ut- och ombyggnad i ett befintligt system. Det rör till exempel frågor kring i vilka delar av befintlig elanläggning nyttjandegraden kan ökas och vad som behöver byggas om. Om det matande nätet klarar effekttopparna när köket används i full kapacitet, om det finns in- och utgångar i DUC (dataundercentral) för kommande larm och signaler samt om nya LED-armaturer är kompatibla med äldre styrsystem. 

Det här hjälper vi Umeå kommun med

 • Kraft
 • Belysning
 • Kanalisation

 • Passagesystem

 • Brandlarm

 • Nödbelysning

 • Hänvisningsskyltar

Kontakt Vinnergi

Namn: Rune Isaksson
Telefon: +46 70 553 0205
Mail: rune.isaksson@vinnergi.se 

Våra tjänsteområden

Vinnergi projektering av el- och teletekniska system

Projektering av fastighetsteknik

Vi projekterar el- och teletekniska system från start till mål med syftet att skapa framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM skapar vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Detta arbetssätt genomsyrar all projektering och är för oss ett viktigt verktyg för att säkerställa alla delar inom projekteringen – från utredning till färdig byggnad. Vi använder oss av de verktyg som behövs och projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit utefter kundens önskemål och behov.

Segment för referensobjektet Vi skapar nya utrymmen för Umeås skolbarn

 • Vinnergi segment utbildningslokaler

  Utbildningslokaler

  Vi på Vinnergi har stor erfarenhet att framtidssäkra både befintliga och nya utbildningslokaler, med trygga...