Plats: Framtidsvägen 14, 352 22 Växjö
Uppdragsgivare: Växjö Elmontage AB
Segment: Kontor
Period: Augusti 2018 – april 2019

Kontakt Vinnergi

Namn: Fredrik Augustsson, regionchef Öst
Telefon: +46 70 426 13 60
Mail: fredrik.augustsson@vinnergi.se

Beskrivning av projektet

Projektering av el- och teletekniska anläggningar vid expansion av Videum Science Park, en mötesplats och plattform för nyföretagande och företagsutveckling. Byggnation av en ny huskropp som rymmer kontorsytor, konferens- och restauranglokaler, med en total yta på 3 700 m² fördelat på 4 plan. Mellan övriga huskroppar byggdes även förbindelsegångar med en sammanlagd yta på 1 900 m². Samtliga utrymmen är anpassade till en modern och flexibel arbetsdag med naturliga mötesplatser. Byggnaden är uppförd i enlighet med Växjö kommuns träbyggnadsstrategi. Vinnergis el- och teleingenjörer projekterade kanalisation, kraft, belysning samt teletekniska system för inbrott, passage och brandlarm.

Bild: Växjö kommun

Exempel på tjänster för Videum Science Park Växjö

Planritningar
 • Kanalisation

 • Kraft
 • Belysning
 • Brandlarm

 • Inbrottslarm

 • Passagesystem

Våra tjänsteområden för Videum Science Park Växjö

Vinnergi projektering av el- och teletekniska system

Projektering av fastighetsteknik

Vi projekterar el- och teletekniska system från start till mål med syftet att skapa framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM skapar vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Detta arbetssätt genomsyrar all projektering och är för oss ett viktigt verktyg för att säkerställa alla delar inom projekteringen – från utredning till färdig byggnad. Vi använder oss av de verktyg som behövs och projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit utefter kundens önskemål och behov.

Segment för referensobjektet Videum Science Park Växjö

 • Vinnergi segment kontor

  Kontor

  Flexibilitet blir en allt viktigare faktor när det gäller om- och nybyggnation av framtida kontorslokaler....