Flexibilitet blir en allt viktigare faktor när det gäller om- och nybyggnation av framtida kontorslokaler. Att kunna anpassa sig för flera användningsområden ökar möjligheten att snabbt reagera på föränderliga trender och olika behov hos potentiella hyresgäster. Det upprätthåller också en byggnads värde på lång sikt. Vinnergi samarbetar med dig som kund och skapar den bästa lösningen för funktionella och ändamålsenliga lokaler utefter dina behov. Vi bistår med bred kompetens och stora kunskaper gällande allt från mindre lokalytor till stora kontorskomplex och skapar hållbara lösningar för framtiden.

Vill du veta mer?

Låt rätt person kontakta dig.

Kontakta mig om Kontor

Växel: +46101024400

Tjänster inom Kontor

Vinnergi avtal och tillståndshantering

Avtal- och tillståndshantering

Att bygga infrastruktur kräver normalt en mängd olika avtal och tillstånd från exempelvis fastighetsägare, kommuner, myndigheter och verk. Även överlåtelser av nät kan kräva att befintliga avtal och tillstånd ses över. Vinnergi har erfarna konsulter med kunskap inom fastighetsjuridik, markavtal, tillståndshantering, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och koncessionsansökningar. Vi kan frigöra resurser i din organisation genom att ta över denna hantering och få till avtalen eller tillstånden som krävs. Med vårt interna nätverk ser vi dessutom till att hålla oss uppdaterade vad gäller regler, kunskap och erfarenheter.

Vinnergi besiktning landsbygdsfibernat

Besiktning

Vi utför alla typer av besiktningar inom fibernät, mobilnät och elnät samt elinstallationer – från skolor och sjukhus till omfattande elinstallationer inom tung process och tillverkningsindustri. Vi genomför även el- och magnetfältsmätningar, elkvalitetsanalys och termografering. Inom elkraft har även den erfarenhet och kompetens som krävs för att besiktiga lokalnät, regionnät och stamnät gällande stationer och ledningar. Vinnergis besiktningsingenjörer har personlig auktorisation och certifieringar från exempelvis Elektriska nämnden och brandskyddsföreningen Sverige.

Vinnergi Nätinformationssystem

Dokumentation

Vinnergi är idag en av de främsta aktörerna inom digitalisering och dokumentation av infrastruktur. Vi är specialister på att hantera, strukturera och digitalisera stora mängder av information. Med hög intern kompetens kring våra kunders verksamhet och system, samt vår erfarenhet och kunskap i informationshantering, ser vi till att skapa synergieffekter som ger vinnande resultat. Vi arbetar med dokumentation inom fibernät, mobilnät, eldistribution, järnväg, industri och fastighetsteknik.

Vinnergi förstudier, utredningar och rådgivning

Förstudier, utredningar och rådgivning

Vi kan hjälpa dig med förstudier, ta fram beslutsunderlag och ekonomiska kalkyler, strategiska rapporter och olika typer av utredningar och analyser. Vi kan agera oberoende rådgivare inför investeringsbeslut och erbjuder vår specialistkompetens till due diligence-uppdrag. Vi kan även stötta i upphandlingar och till och med ta rollen som interimsledare i er verksamhet. Vår unika kombination av lång erfarenhet inom kommunikation, infrastruktur, fastighetsteknik och nytänkande gör att vi kan erbjuda riktigt bra rådgivning där din verksamhet står i fokus. Så att du tryggt kan ta ett välgrundat beslut.

Kalkylering

Våra tekniska konsulter tar oss an många typer av kalkyler inom nätinfrastruktur och husbyggnation. Vi räknar på material och tid, och tar exempelvis snabbt och effektivt fram projekterings– och kostnadskalkyler för kompletta system samt anbudskalkyler för både total- och utförandeentreprenader, produktionskalkyler och mängdkalkyler med listpriser.

Vinnergi projektering av el- och teletekniska system

Projektering av el- och teletekniska system

Vi projekterar el- och teletekniska system från start till mål med syftet att skapa framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM skapar vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Detta arbetssätt genomsyrar all projektering och är för oss ett viktigt verktyg för att säkerställa alla delar inom projekteringen – från utredning till färdig byggnad. Vi använder oss av de verktyg som behövs och projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit utefter kundens önskemål och behov.

Vinnergi projekteringsledare teknikkonsult

Projektledning

Projektledare, uppdragsledare, byggledare, förändringsledare – kärt barn har många namn! Effektiv projektledning är en förutsättning för framgångsrika projektgenomföranden. Oavsett det handlar om mindre uppdrag eller komplexa projekt med höga samordningsbehov, erbjuder Vinnergis projektledare kvalificerad projektledning. Du får tillgång till hela Vinnergis samlade erfarenhet och kompetens inom projektledning genom uppdragets alla faser – från planering till slutförande och till och med effektiv förvaltning, underhåll och vidareutveckling. Genom en nära dialog med dig som kund, tydlig struktur och stort engagemang skapar våra projektledare framgång i dina projekt.

Säkerhet

Behovet av säkerhet ökar för att skydda viktig infrastruktur som elnät, fibernät, transportsystem, fastigheter och mobilnät. Vinnergi erbjuder bland annat informationssäkerhet med säkerhetsklassad datahall och serverhosting i Sverige. Våra driftsäkerhetsexperter hjälper dig få kontroll på alla parametrar som kan påverka nätet. Dessutom ser vi till hela fastighetens säkerhetsutmaningar. Vi gör utredningar, projektering, rådgivning och förstudier. Vi hanterar alltifrån olika typer av säkerhetslarm, CCTV och passersystem till överfalls-, ljud- och bildanläggningar m.m. Vinnergi har SBSC-behöriga ingenjörer samt en mängd fabrikatbaserade licenser, utbildningar och certifikat.

Vinnergi utbildning inom fastighetsteknik

Utbildningar inom fastighetsteknik

Vi hjälper dig som står inför nya utmaningar i karriären och söker kunskaper i projektering av elanläggningar eller upphandling. Du är exempelvis anställd på ett utbildningscenter och söker lärare för era kurser. Eller så är är du anställd på ett företag där ni är i behov av kompetensutveckling av er personal. Sedan 2008 har Vinnergi levererat kurser och föreläsningar till flertalet olika YH-utbildningar, högskolor och företag. Kurserna vi tillhandahåller är anpassade för utbildning i de tekniker, programvaror och verktyg som är standard inom projektering av el- och teleinstallationer. Alla våra utbildningar och kurser utformas tillsammans med er för att tillgodose era önskemål och förutsättningar.

Referenser inom Kontor

 • Projektering av Brasserie Astoria Nybrogatan Stockholm

  Brasserie Astoria Stockholm

  Ombyggnation av guldklassad kulturhistorisk byggnad. Tidigare Astoriabiografen byggs om till stjärnkocken Björn Frantzéns nya restaurang, Brasserie Astoria. Kontor i flera plan ovanpå restaurangen med 18 st exklusiva lägenheter intill. Att bygga om en K-märkt byggnad medför en del utmaningar.  Bland annat restaureras tidstypiska detaljer (t.ex. kakelugnar, stuckaturer, baldakin) varsamt och...
 • Interiör kontor Grow

  Grow – kontorsbyggnad i Solna

  Vinnergi ansvarade för projektering av el- och telesystem för nybyggnation av kontorsbyggnaden Grow, som består av tre sammankopplade huskroppar, där den högsta är i 8 plan. Lokalerna är anpassningsbara, med flexibla installationer och innovativa rumslösningar med avancerade och smarta tekniska system. Det finns ytor för alla sorters möten och konferenser...
 • Raffinaderiet Lund Referens

  Projektering av el-och telesystem, Raffinaderiet 3

  Vinnergi har i uppdrag av ApQel AB ansvar för projektering av el- och teletekniskasystem under pågående ombyggnation av Raffinaderiet 3 i Lund. Den anrika fastigheten med K-märkt fasad är belägen i sockerbruksområdet intill Lunds centralstation. Ombyggnationen kommer resultera i funktionella och moderna kontorslokaler, med omtanke att bevara byggnadens ursprungliga identitet...
 • Projektering av systemhandling för el-och telesystem – Vista Malmö

  Vinnergi har i uppdrag av Eitech AB ansvar för projektering och framtagning av systemhandling, samt bygghandling för el- och teletekniskasystem för kontorsbyggnaden Vista. Projektet innefattar kontorslokaler och P-hus på totalt 39 000 kvm. Byggnaden är certifierad Miljöbyggnad Guld, The WELL building standar v2 samt NollCO2. Dessa certifieringar innebär att Vista...
 • Arrheniuslaboratoriet SUBIC stockholm

  SUBIC – Stockholm University Brain Imaging Centre

  För det här projektet tog Vinnergi fram tekniska beskrivningar för el- och teletekniska system. SUBIC är en avancerad mångvetenskaplig infrastruktur inom Arrheniuslaboratoriet vid Stockholms universitet. Det är avsett för experimentell akademisk forskning om hjärnans funktion, struktur och andra liknande forskningsområden. Deras infrastruktur stöder svensk forskning med funktionell och strukturell hjärnavbildningsteknik.
 • The Corner, Malmö

  På uppdrag av ApQel AB har Vinnergi fått förtroendet att ansvara för projektering av el- och telesystem för kontorsbyggnaden The Corner.
 • Projektering av Videum Science Park i Växjö

  Videum Science Park Växjö

  Projektering av el- och teletekniska anläggningar vid expansion av Videum Science Park i Växjö, en mötesplats och plattform för nyföretagande och företagsutveckling. Byggnation av en ny huskropp som rymmer kontorsytor, konferens- och restauranglokaler, med en total yta på 3 700 m² fördelat på 4 plan. Mellan övriga huskroppar byggdes även...

Kontakta oss

Hitta rätt kontor

Ring växeln

+46101024400

Låt oss kontakta dig

Kontakta mig om Kontor