Vi hjälper dig som berörs av säkerhetsfrågor inom elnät, fibernät, transportsystem, fastighet, industri och mobilnät med olika typer av säkerhet. Din verksamhet är unik och ert säkerhetsarbete berör troligen också flera olika säkerhetsområden. Vi har utvecklat en metodik vi kallar för  Säkerhetsdiamanten. Den utgår från din verksamhet och dess aktuella regler och branschnormer. Vi utreder, analyserar, projekterar, besiktigar, dokumenterar och projektleder säkerhetsarbete. Vi kan fysisk säkerhet, cybersäkerhet, informationssäkerhet och personalsäkerhet. Med vår goda branscherfarenhet och metodik Säkerhetsdiamanten kan vi både gå på djupet inom ett säkerhetsområde, identifiera beroenden och behålla helheten.

Låt oss kontakta dig om

Säkerhet

Växel: +46101024400

Vinnergis säkerhetsdiamant

Metodik som utgår från din verksamhet

Vi har lång erfarenhet av säkerhetsarbete tillsammans med våra kunder och känner verksamheter inom telekom, energi och fastighet. Vi har koll på extern påverkan, branschnormer, lagar och regler som exempelvis Säkerhetsskyddslagen och LEK. Säkerhetsdiamanten som metod utvecklas baserat på våra erfarenheter, teknisk kompetens och gällande regering. Den har sin utgångspunkt i din verksamhet.

Inom säkerhet gör vi  förstudier, utredningar och rådgivnin. Vi projektleder, tar fram risk- och sårbarhetsanalys (RSA), säkerhetsskyddsanalys, verksamhetsutveckling, kontinuitetsplan samt nätplanerar och bygger robusta nät.

Fysisk säkerhet

Från förstudier, utredningar och rådgivning till projektering, dokumentation och besiktning av säkerhetssystem. Skalskydd, perimeterskydd, lås- & beslagsprojektering. Passerkontroll, inbrott, överfall, integrerade system. Kameraövervakning. Brand- utrymningslarm, UTM, släcksystem mm.

Personalsäkerhet

För dig med personal med krav om säkerhetsklassning erbjuder vi säkerhetsprövning, bakgrundskontroll, säkerhetsintervju samt årlig bakgrundskontroll och löpande utbildning.

Cybersäkerhet

Förstudier, rådgivning, planering och utförande. Skydd och kontroll, internt och externt kommunikation med erfarna tekniker.

Informationssäkerhet

Skydda och säkerställ tillgängligt, riktighet, konfidentialitet av dokumentation, anläggningstillgångar och annan skyddsvärd information.

Här kommer det snart fler referenser