Vindkraft är en av de snabbast växande förnybara energikällorna och är en viktig pusselbit i minskandet av koldioxidutsläpp. Genom lång erfarenhet har vi utvecklat en kompetens inom samtliga av vindkraftens beröringsområden som infrastruktur, miljö och tillstånd samt nätanslutning och internt kabelnät. Dessutom finns kompetensen att besikta och underhållsplanera.

Vi arbetar ofta tillsammans med den samlade breda kompetens som finns inom Vinnergi och bistår dig under hela processen från förstudie, projektering och upphandling till nyckelfärdig anläggning. Våra vindkraftskonsulter hjälper till med analyser av förutsättningar för anslutning till kraftnätet, riskanalys och utformning av vindkraftsanläggningar. Vi sköter samordningsmöten med allmänhet och andra parter, kan vara ett stöd i upphandling, besiktning och slutdokumentation.

Låt oss kontakta dig om

Vindkraft

Växel: +46101024400

Tjänster för Vindkraft

No content found

Referenser inom elkraft

Referenser energy