Få kontroll och öka driftsäkerheten

I takt med digitaliseringen och att användningen av internettjänster ökar blir samhället, företag och individer beroende av att internet alltid finns tillgängligt, för alla. Vinnergis driftsäkerhetsexperter hjälper dig få kontroll på alla parametrar som kan påverka nät och tjänster – från hårdvara till daglig drift – och självklart att uppfylla Post- och Telestyrelsens driftsäkerhetsföreskrifter. Som partner till Stadsnätsföreningen och med expertisen som tagit fram den nya branschstandarden Robust Fiber så har vi alla förutsättningar att hjälpa dig att öka driftsäkerhet på din anläggning.

Framtidssäkrade, hållbara och driftsäkra fibernät byggs med en smart nätdesign, bra fiberprojektering och fullständig dokumentation. Vi hjälper er få kontroll på alla parametrar som kan påverka nät och tjänster – från hårdvara till daglig drift – och självklart att uppfylla myndighetskrav såsom Post- och Telestyrelsens driftsäkerhetsföreskrifter. Våra experter kan ta olika roller i era projekt, till exempel projektledare, utbildare eller nätsäkerhetsspecialist, men vi kan även hjälpa till med delar som nätplanering, upphandling, dokumentation, processoptimering och migrering. Kraven på fiberinfrastrukturägare vad gäller driftsäkerhet ökar hela tiden eftersom det är klassat som samhällsviktig infrastruktur och PTS driftsäkerhetsföreskrifter skärps kontinuerligt . Vinnergi är en av tre samarbetspartners som Svenska Stadsnätsföreningen valt ut för att vägleda medlemmarna i arbetet med föreskrifterna. Dessutom erbjuder vi teknikexpertis i form av konsulting inom workshops, projektledning, management, arkitektur, teknik och strategi.

Låt oss kontakta dig om

Driftsäkerhet i fibernät

Växel: +46101024400

Referenser inom Driftsäkerhet i fibernät

  • No content found

Här kommer det snart fler referenser

Segment inom Driftsäkerhet i fibernät

  • Vinnergi segment fibernätägare

    Fibernät

    Vi är verkliga experter på fibernät och arbetar med många av Sveriges stadsnät och stora...