Projektering av fibernät

Fiberprojektering av stadsnät, små och stora fibernät

Framtidssäkrade, hållbara och driftsäkra fibernät och stadsnät byggs med en smart fibernätdesign, bra fiberprojektering och fullständig fibernätsdokumentation. Våra fiberprojektörer hjälper dig att dimensionera fibernätet, genomför förstudier, grovprojektering och kostnadsuppskattning inför beslut. Vi hjälper till med detaljprojektering och teknikval anpassade till dina behov, ditt specifika projekt och operatörernas tekniska krav. Vi kan också hjälpa till med hantering av tillstånd och avtal samt samordning med andra aktörer eller operatörer. Vi har Robust Fiber-certifierade fiberprojektörer som behärskar de största och vanligaste nätinformationssystemen. Dessutom erbjuder vi teknikexpertis i form av konsulting inom projektledning, management, arkitektur, teknik och strategi.

Fiberprojektering från strategisk nätplanering till besiktning

Våra fiberprojektörer hjälper dig att dimensionera nätet, genomför förstudier, grovprojektering och kostnadsuppskattning inför beslut. Vi hjälper till med detaljprojektering och teknikval anpassade till dina behov, ditt specifika projekt och operatörernas tekniska krav. Vi kan också hjälpa till med hantering av tillstånd och avtal samt samordning med andra aktörer eller operatörer. Vi hjälper dig att ta fram vägledning kring dimensionering och struktur samt handböcker som t.ex. en dokumentationshandbok. Detta leder till ett väldokumenterat, enhetligt och konsekvent uppbyggt fibernät som är skalbart och hållbart över tid.

1. Nätplanering och nätdesign

Våra fiberprojektörer hjälper till med strategisk och operativ fibernätplanering och designar nät för framtida utbyggnader med redundans.

2. Dimensionering av fibernät

Vinnergis tekniska fibernätkonsulter har lång erfarenhet inom fibernätberäkning och fibernätanalys och hjälper till att dimensionera fibernätet utifrån de givna förutsättningarna.

3. Grovprojektering

Våra fiberprojektörer använder satellitbilder, google maps, lantmäterikartor för att identifiera geografiska förutsättningar för fibernätet. En grov fiberprojektering består av en detaljerad specifikation av material och detaljerade kartor och ritningar för kanalisation och fiberinstallation.

4. Fältundersökning

Vinnergis projektörer åker ut inspekterar för att säkerställa de antaganden som genomförts i grovprojekteringen stämmer överens med verkligheten och vid behov justeras projekteringen.

5. Avtal och tillstånd

Vi kan hantera det allt inom avtal- och tillståndshantering vad gäller fiberprojektering. Vi kan sammanställa underlag som skickas till och behöver få godkänt av länsstyrelsen, Trafikverket och markägare.

6. Mängdning

Vi vet att beräkningar av mycket material som behövs inte är särskilt lätt. Våra fiberprojektörer har lång erfarenhet av mängdning för att kunna ta fram rätt underlag för beställning och upphandling.

7. Detaljprojektering

Vi planerar i detalj vart fibernätet ska finnas och ritar ut sträckningen på en karta i nätinformationssystem. Dragning från tomtgränsen in till fastigheten behöver säkerställas med fastighetsägaren. Detta kan vi hantera helt åt dig med digital tomtprojektering.

8. Byggunderlag

Vi tar fram byggunderlag till entreprenören så att alla vet hur, när och vad som ska göras.

 

9. Entreprenad

När väl schaktning och grävning påbörjas händer det att entreprenören stöter på oväntade hinder som gör att planen behöver justeras. Då åker fiberprojektören ut för att för inspektera och göra en omprojektering av en liten del av området.

10. Installation

När allt är grävt och fibern är blåst ska allt installeras, patchas, förgrenas och skarvas i brunnar och skåp och även installeras hemma hos slutkunderna. Det kan vi hjälpa till med.

11. Inmätning

När installationen är klar ska fibernätet mätas in exakt geografiskt med hjälp av en GPS-totalstation som ger den exakta positionen. Vi har både kunskapen och erfarenheten.

12. Dokumentation

Vi sammanställer allt byggunderlag och de eventuella förändringar som skett tillsammans med den geografiska inmätningen sammanställs i nätinformationssystem. Det kallas för en slutdokumentation.

13. Besiktning

Vi har oberoende besiktningsmän som säkerställer projektet genomförts enligt vad beställare och utföraren kommit överens om. Besiktningsmannen tittar på beställning, projektering, avvikelsehantering, även standarder som Robust fiber, förläggningsdjup, gnagskydd, fukttätning. Ofta genomförs okulär besiktning tillsammans med utförare och beställare på plats och landar i ett besiktningsprotokoll.
Mer information inom Projektering av fibernät:
  • All
  • Segment
  • Referenser
There aren't any posts to display right now,so please come back later.