På Vinnergi ser vi till hela fastighetens säkerhetsutmaningar. Vi gör utredningar samt förslag på systemlösningar, projektering, rådgivning och förstudier. Typer av anläggningar som vi hanterar är brandlarm, CCTV, passersystem, inbrottslarm, trygghetslarm, utrymningslarm och överfalls-, ljud- och bildanläggningar m.m.Vinnergi har SBSC-behöriga ingenjörer inom inbrottslarm, brandlarm och CCTV, samt en mängd fabrikatbaserade licenser, utbildningar och certifikat. Dessa är kompetensbevis på att vi behärskar och är vana att arbeta med just det fabrikat och system en beställare vill installera och använda sig av och få ett stabilt och felsäkert system med alla funktioner som önskas.

Vill du veta mer?

Växel: +46101024400

Kontakta mig om – Säkerhet inom fastighetsteknik

Systemkonsultation och rådgivning

Vi är med och, tillsammans med beställaren, utformar vilka fabrikat, system och funktioner som skulle passa för den specifika anläggningen och dess behov.

System-, ram-, förfrågnings-, bygg och relationshandlingar

Vi utför alla typer av tekniska beskrivningar, ramhandlingar och förfrågningsunderlag osv.

Projektering och dokumentation, orienterings- och servicehandlingar

Vi utför alla typer av säkerhetsprojektering och dokumentation, från enskilda ritningsblad till fullskalig säkerhetsdokumentation enligt SSF eller andra kravställare och standarder.

Kalkyl

Vi hjälper till med kalkylering av kostnader, åtgång av material samt tid. Antingen åt en beställare som vill få en prisestimat på vad en kommande installation kommer att kosta, eller åt en entreprenör som behöver en kalkyl inför ett anbudslämnande.

Utförandespecifikationer

Vi gör ingående beskrivningar hur varje komponent i ett säkerhetssystem ska monteras, anslutas och parametersättas. Detta för att avsevärt förenkla för installatören när hen monterar, installerar och ansluter, vilket sparar tid och minimerar felaktigheter vid installationen.

Driftsättning och avprovning

Oavsett om det är ett mindre system eller en stor, komplex säkerhetsanläggning hjälper vi gärna till med driftsättningen. Vi har god erfarenhet av ett flertal etablerade fabrikat på marknaden.

Slutkundshantering och administration

Vi kan hantera löpande administrationen av funktioner och programmering i säkerhetssystem, exempelvis programmering av taggar, telefonnummer, automatiska öppettider och automatiska till- och frånkopplingar av inbrottslarm.

Anpassade utbildningar för installatör och slutanvändare

Vi erbjuder vi fabrikat- och kundanpassade utbildningar för hur administrationen av säkerhetsanläggningar går till för att ni som kund ska kunna hantera ert passagesystem själva. Vi stöttar och utbildar gärna även entreprenörer och tekniker vid en säkerhetsinstallation.

Referensprojekt för Säkerhet inom fastighetsteknik

Polisutbildningshuset Umeå

Akademiska hus – Polisutbildningshuset vid Umeå Universitet

Projektering av ny byggnad för polisutbildningen vid Umeå Universitet, med utbildning och forskning samlat under samma tak. Total yta på 6 200 m2 i tre plan med lärosalar, kontor samt övningslokaler. Byggnaden har certifieringen Miljöbyggnad Silver med en energianvändning som ligger i nivå med Miljöbyggnad Guld.

Vinnergi äldreboendet Skärvet i Växjö

Äldreboendet Skärvet i Växjö

Nybyggnad av äldreboende med 72 boenderum i 4 plan samt hyres- och bostadsrätter. Byggnaden har en takterass med växthus och sedumbeläggning. Framför huset är en grön park anlagd för de boende. Äldreboendet är startskottet för utvecklingen av den ekologiska och socialt hållbara stadsdelen Bäckaslöv, som ska förstärka Växjös profil som Europas grönaste stad. Äldreboendet är utformat med gröna lösningar där miljötänk har genomsyrat hela processen. Projektet vann Skanskas hållbarhetspris 2017 och har uppnått Platinum-certifiering, den högsta nivån i den internationella miljöcertifieringen LEED.

förskolan äventyret i Växjö

Förskolan Äventyret i Växjö

Projektering av el- och teletekniska system samt kostnadsberäkning för nybyggnad av Förskolan Äventyret i Växjö. Förskolan har fem avdelningar i två plan och mottagningskök. Total yta på 1 280 m2 med plats för 80 barn i åldrarna 1–6 år. Byggnaden är certifierad med Miljöbyggnad Silver.

Galaxen förskola Lessebo

Galaxen förskola Lessebo kommun

Projektering av el- och telesystem vid nybyggnation av förskolan Galaxen vid Hackebackeskolan i Lessebo. Klimatsmart byggnad där huvudbyggnaden består av 2 plan: första våningen inhyser 4 avdelningar inklusive kapprum och gemensamhetsutrymmen, och andra våningen rymmer 3 avdelningar, ateljé, personalutrymmen och teknikrum. Matsal och köksdel i ett tillhörande plan.

Maja Beskowskolan. Bild av Umeå kommun /White Arkitekter

Maja beskowskolan Umeå kommun

Projektering av el- och telesystem för om- och nybyggnad av Maja beskowskolan i Umeå kommun, kombinerat gymnasium och högstadieskola. Kanalisation, kraft (Storkök, ställverk, allmän kraft), belysning, teletekniska system, passagesystem, brandlarm, säkerhet, solceller på taket och hiss. Anläggningen har miljöcerifiering Silver.

Projektering av Onkologisk avdelning Centrallasarettet Växjö

Onkologisk avdelning Centrallasarettet Växjö

Projektering för ombyggnad av onkologisk avdelning på Centrallasarettet i Växjö. Total yta på cirka 1 070 m2 i 1 plan med 21 vårdplatser i 18 vårdrum samt personalytor, administration och dagrum/avdelningskök. Vårdlokalerna har anpassats med fler 1-patientrum med egen WC. Ny kallelsesignalanläggning har installerats som är anpassad för ”tyst” vårdmiljö. Projektet var extremt tidspressat då projektering och utförande gjordes på 6 månader.

RSA och Vinnergi i samarbete

Projektering åt RSA EL

Vinnergi har exempelvis projekterat el- och telesystem för data, kabel-tv samt passageanläggning med porttelefon på flera fastigheter i sydvästra Sverige. RSA är ledande i Sydsverige inom el och data, säkerhet, brandskydd och VVS. RSA och Vinnergi har samarbetat i flera projekt.

Vinnergi projekterar bygghandlingar för om- och nybyggnation Rehab Stockholm

Rehab Station Stockholm

Omfattade om- och nybyggnad av Rehab Station Stockholms lokaler i Frösundavik. Verksamheten består av 50 specialanpassade slutenvårdsrum, behandlingsrum, träningslokaler, läkarrum, expeditioner, restaurang och konferensrum med en total yta på cirka 7 000 m2. Vårdlokalerna har anpassats för medicinsk rehabilitering av personer med ryggmärgsskador, ortopediska skador, stroke, multipel skleros samt allmän neurologi i dagrehab och som inneliggande rehabilitering på internat. Detta har ställt höga krav på tillgänglighet, hygien, funktionalitet och utformning av lokalerna och utemiljön då de flesta patienter är rullstolsburna. Totala kostnaden för projektet var ca 360 miljoner kronor.

Projektering av Torparskolan Växjö

Torparskolan i Växjö

Projektering av el- och teletekniska system för om- och tillbyggnation av Ulrikbergskolan i Växjö

Ulriksbergskolan i Växjö

Kundsegment för  Säkerhet inom fastighetsteknik

Vinnergi segment bostäder

Bostäder

Framtidens bostäder ställer höga krav på energieffektivitet, möjliggörande för kommande tekniska lösningar och hållbarhet. På Vinnergi är vi experter på lösningar för olika bostadsformer och vet vad som behövs för att fylla ett hem. Vi erbjuder kompetens och expertis inom projektering och konstruktion och antar oss målet att leverera ett färdigt projekt inom avtalstiden.

Vinnergi segment forskning och utveckling

Forskning och utveckling

Utvecklingen av nästa generations produkter och system är en förutsättning för att skapa ett samhälle som klarar framtidens utmaningar. Inom verksamheter som bedriver forskning och utvecklingsprojekt ställs höga krav på väl fungerade tekniska system, ändamålsenliga byggnader och pålitliga passage- och säkerhetssystem. På Vinnergi erbjuder vi den kompetens och erfarenhet som krävs för att hantera komplicerade projekt där varje del är avgörande för ett framgångsrikt slutresultat. I ett gemensamt arbete med våra kunder stöttar vi kommande utmaningar och tar fram lösningar vad gäller detaljer, prestanda och hållbarhet.

Hälsa- och sjukvård

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården står hela tiden inför nya utmaningar som ställer högre krav på byggnaderna. Vi på Vinnergi har den samlade kompetensen och erfarenheten för att kunna skapa såväl ändamålsenliga lokaler med hög tillgänglighet och tekniska lösningar som en känsla av trygghet för såväl patienter som för anställda. Vi är medvetna om att byggnaderna kräver lika mycket omsorg vad gäller projektering, som vistelsen för patienter och besökare. Med en genomtänkt design kan sjukhusmiljön bli bättre för alla inblandade. Det handlar om allt från säkerhet och el- och teletekniska system till rätt ljussättning. Med Vinnergi kan du känna dig trygg med att kraven för energieffektivitet, utformning, funktion och säkerhet följs. Vi är rädda om vår planet och bistår med förslag om kostnadseffektiva och klimatmedvetna lösningar under hela processen.

Vinnergi segment handel

Handel

Flexibilitet är en viktig egenskap för våra framtida shoppingdestinationer. Trender pekar på att ett förändrat beteendemönster bland konsumenterna sannolikt leder till en fokusering på upplevelser och personligt anpassad shopping. Istället för att använda butikslokalerna till att få ut mängder av varor, förflyttas fokus till att locka till sig kunder med utgångspunkt i deras behov och intressen. Underhållning och upplevelser blir därmed överordnat klassisk butiksverksamhet. Vinnergi har den kompetens och erfarenhet som krävs för att ta fram de bästa lösningarna för framtidens butiker och köpcentrum. Vi hjälper till att skapa inspirerande och innovativa miljöer med smart teknik som sätter shoppande besökare i centrum.

Vinnergi segment hotell och restaurang

Hotell och restaurang

Hotell- och restaurangbranschen är unik på det sätt att tekniska detaljer och design ska samspela på ett harmoniskt plan. Vinnergis passionerade el- och teleprojektörer med känsla för design och teknisk detaljering levererar med stil och kvalitet. Vi vet vad som behöver ingå i moderna hotell- och restaurangmiljöer. Här väger flera delar in: Det ska finnas ett intelligent säkerhetssystem som innefattar passage, brand och larm. Smart belysning för personal och gäster som skapar värme och välkomnar. Energieffektiva lokaler anpassade efter både verksamhet och trivsel med. Framför allt är vi medvetna om att det är gästerna som står i fokus. Tillsammans med kunden skapar vi en trivsam plats som gästerna sent ska glömma.

Vinnergi Segment Idrotts- och badanläggningar

Idrotts- och badanläggningar

Vi på Vinnergi förstår att stora som små idrottsanläggningar, från kommunala tennisbanor till olympiska arenor, måste berika livet för de boende i närheten. En modern idrotts- och badanläggning ställer höga krav på energieffektivitet, funktion, utformning och säkerhet. Vi kan erbjuda alla delar och bistår med förslag om kostnadseffektiva och klimatmedvetna lösningar genom hela processen. Med vår breda kompetens och erfarenhet inom projektering och konstruktion når vi fram till en färdig lösning anpassad efter ändamålen och framtidens utmaningar och möjligheter.

Vinnergi segment industri

Industri

Vi på Vinnergi kan erbjuda lösningar på effektivisering och utveckling av verksamheter och processer, genom t.ex. digital teknik och automatisering, för att klara den globala konkurrensen. Våra konsulter besitter djupa kunskaper och breda erfarenheter inom elanvändning såväl som teknikanvändning och försörjning. Vi kan bistå med förslag på tekniska installationer samt kostnadseffektiva och klimatmedvetna lösningar genom hela processen.

Vinnergi segment kontor

Kontor

Flexibilitet blir en allt viktigare faktor när det gäller om- och nybyggnation av framtida kontorslokaler. Att kunna anpassa sig för flera användningsområden ökar möjligheten att snabbt reagera på föränderliga trender och olika behov hos potentiella hyresgäster. Det upprätthåller också en byggnads värde på lång sikt. Vinnergi samarbetar med dig som kund och skapar den bästa lösningen för funktionella och ändamålsenliga lokaler utefter dina behov. Vi bistår med bred kompetens och stora kunskaper gällande allt från mindre lokalytor till stora kontorskomplex och skapar hållbara lösningar för framtiden.

Vinnergi Segment Kultur

Kultur

Vi förstår värdet i och har rätt kunskap för att genomföra funktionella lokaler för kyrkor, teatrar, bibliotek, museer och utställningar där människan sätts i centrum. Med kompetens och erfarenhet kan vi bidra med helhetslösningar inom allt från ljussättning med smart styrsystem och tekniska installationer till kostnadseffektiva och klimatmedvetna lösningar. Vi är med er under hela processen och ser till att er byggnad fortsätter att vara en del av historien, även för kommande generationer.

Statliga myndigheter och verk

Myndigheter och verk

Våra myndigheter ska bevaras länge och ska hålla en hög standard och vara redo för framtiden. Därför ställs höga krav på verksamhet, fastighet, hållbarhet och inte minst klimatpåverkan. Tillsammans med våra kunder inom statliga myndigheter och verk utvecklar vi hållbar samhällsinfrastruktur inom kommunikation, järnväg, elkraft och fastighetsteknik. Med Vinnergi kan du känna dig trygg med att kraven för energieffektivitet, utformning, funktion och säkerhet följs för varje nytt uppdrag vi åtar oss.

Vinnergi segment transport och logistik

Transport och logistik

Ett samhälles grundpelare bygger på att de mest elementära flödena – transport, kommunikation och konstruktion­ – alltid och ovillkorligen upprätthålls. Den snabba tekniska utvecklingen medför att både transportbranschen och logistikbranschen är inne i flera spännande skeden med många nya utmaningar. Efterfrågan på klimatsmarta processer och energioptimerade byggnader ökar, liksom behovet av mer strömlinjeformade flöden. Våra duktiga projekterare, som tillsammans besitter en bred expertis och erfarenhet, kan bistå med smarta lösningar och tekniska säkerhetssystem för exempelvis brandlarm, kameraövervakning, inbrott och passagesystem som uppfyller ert behov. Vi är med dig genom hela processen och håller koll på kostnaderna.

Vinnergi segment utbildningslokaler

Utbildningslokaler

Vi på Vinnergi har stor erfarenhet att framtidssäkra både befintliga och nya utbildningslokaler, med trygga och inspirerande arbetsmiljöer som bidrar till kreativt tänkande och bättre studieresultat. Vi erbjuder helhetslösningar, från ändamålsenlig ljussättning med smart styrsystem till teletekniska system och IoT. I nära samarbete med våra kunder, arkitekter och entreprenörer skapar vi hållbara skolor för kommande generationer.

Kontakta Vinnergi om tjänsten – Säkerhet inom fastighetsteknik

Hitta rätt kontor

Ring växeln

+46101024400

Låt oss kontakta dig

Kontakta mig om – Säkerhet inom fastighetsteknik