Vi håller både grundläggande och specialiserade utbildningar i SSNF:s affärssystem CESAR2. Vi utbildar i användning av systemet, uppsättning av systemet för specifika stadsnät samt kommersiella villkor som fastpriszoner och mycket mer.

Vi hjälper dig att registrera dina anslutna adresser och utveckla din affär i CESAR2. Du ökar inte bara din egen försäljning genom systemet, utan bidrar även till att förstärka hela Stadsnätssverige som ett alternativ för de nationella fiber-kunderna. Vi har konkreta exempel på kunder som genast märkt en ökning av affärer, inte bara förfrågningar, i samband med att CESAR2 används som gränssnitt och i synnerhet när man synliggör sina anslutningspunkter och prisnivåer.

Förkunskaper i CESAR2

Det är en fördel att ha grundläggande kunskap i CESAR2 men inte ett måste. Kursen vänder sig främst till dig som är yrkesverksam inom stadsnät och vill utveckla din verksamhet i systemet.

Upplägg av utbildning i CESAR2

En halvdag till två dagar beroende på omfattning.

Intresseanmälan utbildning i CESAR2

Kontakta oss så kan vi berätta mer om möjligheterna till nya affärer och ökade intäkter till ditt stadsnät. 

[contact-form-7 404 "Hittades inte"]

Låt oss kontakta dig om Utbildning CESAR2.

Helt förutsättningslöst!

Kontakta mig 🎉

Växel: +46101024400

Så kan stadsnät med processoptimering öka intäkterna i CESAR2

Under Stadsnätsforum 2021 presenterade Axel Desaix och Jonathan Cedrum på Vinnergi hur stadsnät med processoptimering kan öka intäkterna i CESAR2.

Relaterade tjänster för Utbildning CESAR2

Vinnergi Nätinformationssystem

Dokumentation

Vinnergi är idag en av de främsta aktörerna inom digitalisering och dokumentation av infrastruktur. Vi är specialister på att hantera, strukturera och digitalisera stora mängder av information. Med hög intern kompetens kring våra kunders verksamhet och system, samt vår erfarenhet och kunskap i informationshantering, ser vi till att skapa synergieffekter som ger vinnande resultat. Vi arbetar med dokumentation inom fibernät, mobilnät, eldistribution, järnväg, industri och fastighetsteknik.

Vinnergi Nätinformationssytem

Nätinformationssystem

Fortsatt utbyggnad och förstärkningar av näten, växande krav på driftsäkerhet och kapacitet ställer höga krav på nätägarna. Här spelar nätinformationssystemen (NIS) en central och kritisk roll. En nätdokumentation som faktiskt speglar verkligheten kan vara direkt avgörande, liksom att användare och personal erbjuds bästa möjliga verktyg och stöd i sitt arbete. Vinnergi är inte bara experter på NIS, utan kan också din verksamhet som nätägare. Våra tekniska dokumentatörer och NIS-experter hjälper dig att förstärka det fysiska och digitala nätet, effektivisera nätets drift och förvaltning samt förbättra verksamhetens leveranser till kunder och entreprenörer.

Vinnergi konsult processoptimering

Processoptimering

Våra projekt- och förändringsledare utrustar dig som nätägare med verktyg för att optimera dina affärsprocesser. Med prognosticerade leveranser och resurser kan du låsa upp ökad  kapacitet för att optimera verksamhetsplanering och förvaltning. Våra konsulter har god erfarenhet av digitala lösningar, vilka möjliggör både ökad mätbarhet, bättre visualiseringar och prognostiserade flöden. Det frigör i sin tur resurser till mer värdeskapande arbeten.

Vinnergi projekteringsledare teknikkonsult

Projektledning

Projektledare, uppdragsledare, byggledare, förändringsledare – kärt barn har många namn! Effektiv projektledning är en förutsättning för framgångsrika projektgenomföranden. Oavsett det handlar om mindre uppdrag eller komplexa projekt med höga samordningsbehov, erbjuder Vinnergis projektledare kvalificerad projektledning. Du får tillgång till hela Vinnergis samlade erfarenhet och kompetens inom projektledning genom uppdragets alla faser – från planering till slutförande och till och med effektiv förvaltning, underhåll och vidareutveckling. Genom en nära dialog med dig som kund, tydlig struktur och stort engagemang skapar våra projektledare framgång i dina projekt.

Här kommer det snart fler referenser

Till senaste referenser

Segment för utbildning i CESAR2

  • Vinnergi segment fibernätägare

    Fibernät

    Vi är verkliga experter på fibernät och arbetar med många av Sveriges stadsnät och stora...