Vi håller både grundläggande och specialiserade utbildningar i SSNF:s affärssystem CESAR2. Vi utbildar i användning av systemet, uppsättning av systemet för specifika stadsnät samt kommersiella villkor som fastpriszoner och mycket mer.

Vi hjälper dig att registrera dina anslutna adresser och utveckla din affär i CESAR2. Du ökar inte bara din egen försäljning genom systemet, utan bidrar även till att förstärka hela Stadsnätssverige som ett alternativ för de nationella fiber-kunderna. Vi har konkreta exempel på kunder som genast märkt en ökning av affärer, inte bara förfrågningar, i samband med att CESAR2 används som gränssnitt och i synnerhet när man synliggör sina anslutningspunkter och prisnivåer.

Förkunskaper i CESAR2

Det är en fördel att ha grundläggande kunskap i CESAR2 men inte ett måste. Kursen vänder sig främst till dig som är yrkesverksam inom stadsnät och vill utveckla din verksamhet i systemet.

Upplägg av utbildning i CESAR2

En halvdag till två dagar beroende på omfattning.

Intresseanmälan utbildning i CESAR2

Kontakta oss så kan vi berätta mer om möjligheterna till nya affärer och ökade intäkter till ditt stadsnät. 


  Vill du veta mer?

  Låt rätt person kontakta dig.

  Kontakta mig om Utbildning CESAR2

  Växel: +46101024400

  Så kan stadsnät med processoptimering öka intäkterna i CESAR2

  Under Stadsnätsforum 2021 presenterade Axel Desaix och Jonathan Cedrum på Vinnergi hur stadsnät med processoptimering kan öka intäkterna i CESAR2.

  Relaterade tjänster för Utbildning CESAR2

  Vinnergi Nätinformationssystem

  Dokumentation

  Vinnergi är idag en av de främsta aktörerna inom digitalisering och dokumentation av infrastruktur. Vi är specialister på att hantera, strukturera och digitalisera stora mängder av information. Med hög intern kompetens kring våra kunders verksamhet och system, samt vår erfarenhet och kunskap i informationshantering, ser vi till att skapa synergieffekter som ger vinnande resultat. Vi arbetar med dokumentation inom fibernät, mobilnät, eldistribution, järnväg, industri och fastighetsteknik.

  Vinnergi Nätinformationssytem

  Nätinformationssystem

  Fortsatt utbyggnad och förstärkningar av näten, växande krav på driftsäkerhet och kapacitet ställer höga krav på nätägarna. Här spelar nätinformationssystemen (NIS) en central och kritisk roll. En nätdokumentation som faktiskt speglar verkligheten kan vara direkt avgörande, liksom att användare och personal erbjuds bästa möjliga verktyg och stöd i sitt arbete. Vinnergi är inte bara experter på NIS, utan kan också din verksamhet som nätägare. Våra tekniska dokumentatörer och NIS-experter hjälper dig att förstärka det fysiska och digitala nätet, effektivisera nätets drift och förvaltning samt förbättra verksamhetens leveranser till kunder och entreprenörer.

  Vinnergi konsult processoptimering

  Processoptimering

  Våra projekt- och förändringsledare utrustar dig som nätägare med verktyg för att optimera dina affärsprocesser. Med prognosticerade leveranser och resurser kan du låsa upp ökad  kapacitet för att optimera verksamhetsplanering och förvaltning. Våra konsulter har god erfarenhet av digitala lösningar, vilka möjliggör både ökad mätbarhet, bättre visualiseringar och prognostiserade flöden. Det frigör i sin tur resurser till mer värdeskapande arbeten.

  Vinnergi projekteringsledare teknikkonsult

  Projektledning

  Projektledare, uppdragsledare, byggledare, förändringsledare – kärt barn har många namn! Effektiv projektledning är en förutsättning för framgångsrika projektgenomföranden. Oavsett det handlar om mindre uppdrag eller komplexa projekt med höga samordningsbehov, erbjuder Vinnergis projektledare kvalificerad projektledning. Du får tillgång till hela Vinnergis samlade erfarenhet och kompetens inom projektledning genom uppdragets alla faser – från planering till slutförande och till och med effektiv förvaltning, underhåll och vidareutveckling. Genom en nära dialog med dig som kund, tydlig struktur och stort engagemang skapar våra projektledare framgång i dina projekt.

  Utbildning Robust fiber

  Utbildning Robust Fiber

  Vi är stolt partner till Svenska Stadsnätsföreningen (SSNF) och var med och tog fram fram branschstandarden Robust Fiber. Idag har våra utbildare utbildat över 900 personer i Robust fiber och anordnar flexibla utbildningar till fast pris. Det finns online, öppna utbildningar dit du kan anmäla dig samt skräddarsydda lösningar där våra experter utbildar på plats hos er. För dig som arbetar med fiberanläggningar finns möjligheten att ta ett utbildningsbevis eller personcertifikat för Robust fiber. Det ger konkurrensfördelar, är en viktig vidareutbildning för personalen och visar att ert företag är en seriös aktör.

  Här kommer det snart fler referenser

  Vi arbetar för att för in fler referenser för Utbildning CESAR2. Tills dess kan du läsa om våra senaste referenscase via knappen nedan.

  Till senaste referenser

  Segment för utbildning i CESAR2

  • Vinnergi segment fibernätägare

   Fibernät

   Vi är verkliga experter på fibernät och arbetar med många av Sveriges stadsnät och stora fibernätägare. Vi är med under hela processen, från utrullning till effektiv drift av fibernätet. Förutom det tekniska och praktiska hjälper vi er även med affärsutveckling, drift, säkerhetsfrågor och olika strategiarbeten. Våra experter kan ta olika roller i era projekt och vi kan även hjälpa till med nätplanering, upphandling, nätdokumentation och migrering.

  Kontakta oss

  Hitta rätt kontor

  Ring växeln

  +46101024400

  Låt oss kontakta dig

  Kontakta mig om Utbildning CESAR2