Bild: Rendering Ingrid Capacity

Ingrid Capacity planerar en stor utrullning av energilager i Sverige – en förutsättning för att lösa den ökande energianvändningen. Nu ingår de samarbete med Vinnergi för att få hjälp med upphandlingsstöd och projektledning.

Framtidens samhällen kommer kräva mycket el. Samtidigt fortsätter satsningen på förnybara energislag för att elnätet inte ska vara beroende av fossila bränslen. Energilager är en förutsättning för att få detta att fungera. Det verkar bland annat som en stödtjänst till Svenska kraftnät för att stabilisera elnätet. Och det är här Ingrid Capacity kommer in i bilden. Med strategin att tillhandahålla olika energilagringstjänster i stor skala, planerar de nu ett tjugotal siter i Sverige – med total effekt på 400 megawatt.

Vinnergi stöttar i upphandling och projektledning

Vinnergi är en av fler aktörer som ska hjälpa Ingrid Capacity med utrullningen av energilager. Förutom att stötta i upphandling och hantera kontakten med elnätsägaren kommer Vinnergi vara Ingrid Capacitys projektledarrepresentant på site. Dels en kommersiell projektledare som har överordnat ansvar, och så en teknisk projektledare som kommer sköta mer kvalitetskontroller fortlöpande under installationerna.

Vinnergi har stor erfarenhet av elnätsanslutningar, kompetens kring stationer i regionnät och projektledning, säger Niklas Bäcker, strategichef på Ingrid Capacity 

Niklas Bäcker, Ingrid Capacity

Niklas Bäcker är Strategichef på Ingrid Capacity

”Spännande att få samarbeta med en så påläst aktör”

Ingrid Capacity underlättar elektrifieringen av samhället och omställningen till förnybar energi och är med och bygger den nödvändiga infrastrukturen för storskalig energilagring i Sverige. Idén föddes 2021 och företaget bildades i början av 2022. Initiativtagarna bakom bolaget har bred bakgrund inom fastighet, finans och energiinfrastruktur.

Martin Ansell-Schultz

Martin Ansell-Schultz är Affärsutvecklare på Vinnergi

Ingrid Capacity är ju en ny aktör på marknaden, men med gedigen kompetens både från nationellt och internationellt arbete. Vi tycker det är spännande att få samarbeta med en så påläst aktör, säger Martin Ansell-Schultz, affärsutvecklare på Vinnergi.

För mer information, kontakta gärna:

Martin Ansell-Schultz, affärsutvecklare, Vinnergi
Tel: +46 73 054 0341
Epost: martin.ansell-schultz@vinnergi.se

Mikaela Sundström, Marknad och Kommunikation, Ingrid Capacity
Epost: mikaela.sundstrom@Ingridcapacity.com 

Ingrid Capacity planerar en stor utrullning av energilager i Sverige – en förutsättning för att lösa den ökande energianvändningen. Nu ingår de samarbete med Vinnergi för att få hjälp med upphandlingsstöd och projektledning.

Framtidens samhällen kommer kräva mycket el. Samtidigt fortsätter satsningen på förnybara energislag för att elnätet inte ska vara beroende av fossila bränslen. Energilager är en förutsättning för att få detta att fungera. Det verkar bland annat som en stödtjänst till Svenska kraftnät för att stabilisera elnätet. Och det är här Ingrid Capacity kommer in i bilden. Med strategin att tillhandahålla olika energilagringstjänster i stor skala, planerar de nu ett tjugotal siter i Sverige – med total effekt på 400 megawatt.

Vinnergi stöttar i upphandling och projektledning

Vinnergi är en av fler aktörer som ska hjälpa Ingrid Capacity med utrullningen av energilager. Förutom att stötta i upphandling och hantera kontakten med elnätsägaren kommer Vinnergi vara Ingrid Capacitys projektledarrepresentant på site. Dels en kommersiell projektledare som har överordnat ansvar, och så en teknisk projektledare som kommer sköta mer kvalitetskontroller fortlöpande under installationerna.

Vinnergi har stor erfarenhet av elnätsanslutningar, kompetens kring stationer i regionnät och projektledning, säger Niklas Bäcker, strategichef på Ingrid Capacity 

Niklas Bäcker, Ingrid Capacity

”Spännande att få samarbeta med en så påläst aktör”

Ingrid Capacity underlättar elektrifieringen av samhället och omställningen till förnybar energi och är med och bygger den nödvändiga infrastrukturen för storskalig energilagring i Sverige. Idén föddes 2021 och företaget bildades i början av 2022. Initiativtagarna bakom bolaget har bred bakgrund inom fastighet, finans och energiinfrastruktur.

Martin Ansell-Schultz

Ingrid Capacity är ju en ny aktör på marknaden, men med gedigen kompetens både från nationellt och internationellt arbete. Vi tycker det är spännande att få samarbeta med en så påläst aktör, säger Martin Ansell-Schultz, affärsutvecklare på Vinnergi.

För mer information, kontakta gärna:

Martin Ansell-Schultz, affärsutvecklare, Vinnergi
Tel: +46 73 054 0341
Epost: martin.ansell-schultz@vinnergi.se

Mikaela Sundström, Marknad och Kommunikation, Ingrid Capacity
Epost: mikaela.sundstrom@Ingridcapacity.com