Välj en sida

Ska du skicka en faktura till oss?

Låt oss göra det smart!

Vi arbetar med att effektivisera och digitalisera vår administration och strävar kontinuerligt efter att bli mer miljövänliga. Därför är samtliga koncernföretag uppsatta för att ta emot e-faktura. Det är klimatsmart, enkelt och kostnadseffektivt!

Vänligen notera

Betalningsvillkor

Vi accepterar endast 30 dagar som betalningsvillkor.

Krav på fakturainnehåll

På fakturan måste det framgå vilket av våra koncernbolag den är ställd till, fullständigt bolagsnamn och organisationsnummer.
Även eventuellt projektnummer och referens/fakturamottagare hos oss ska framgå. Om du saknar informationen – vänligen fråga din kontakt i vår organisation.

Följesedlar

På fakturan ska det framgå vad vi köpt och när leveransen är gjord. Om du inte anger det, måste följesedel eller specifikation bifogas med fakturan. Det går inte att skicka en följesedel i efterhand.

1. E-faktura – vår favorit!

Vi använder tjänsten Fakturaportalen av Kofax. Du skickar din e-faktura till vår e-adress som är respektive bolags organisationsnummer.

Observera att det på fakturorna alltid måste finnas en referens bestående av exempelvis avdelning, kontaktperson och eventuellt projektnummer så att vi vet vem av våra medarbetare som ska hantera fakturan.

Koncernbolag E-adress (Org.nummer)
Vinnergi Holding AB 559112-6320
Vinnergi AB 556713-7962
Vinnergi Civil Works 559325-1464
Tech Talents Consulting i Sverige AB 559190-6689
Maintrac AB (Har övergått till, och ska faktureras Vinnergi AB fr.o.m. 1 december 2023) 556684-6936
Bitvis AB 559385-5652
Fiberfabriken AB (tidigare Maintrac Infra AB) 559193-1810
Töreboda Fiber AB 559139-2237
Finspång Fiber AB 559180-7275

Ny på e-faktura?

Gör som oss och använd fakturaportalen. Det är enkelt och kostnadsfritt att komma igång.

Observera att det på fakturorna alltid måste finnas en referens bestående av exempelvis avdelning, kontaktperson och eventuellt projektnummer så att vi vet vem av våra medarbetare som ska hantera fakturan.

 

  1. Bli medlem kostnadsfritt hos Fakturaportalen.
  2. Du får frågan om att bli medlem – Klicka “Ja” och fyll i registreringsformuläret.
  3. Logga in och fyll i nödvändiga detaljer.
  4. Börja skicka e-fakturor direkt från ert affärssystem* eller gratis via webben – så enkelt är det!


* Skicka enkelt fakturorna direkt från ert faktureringssystem! Invoice Portal har stöd för en rad olika standardformat, t.ex. Svefaktura, PEPPOL etc som gör det snabbt och enkelt att koppla ert affärssystem. 
Om ni har frågor kring e-fakturaformat – kontakta Invoice Portal så hjälper de er, +46 8 446 34 00 eller support@fakturaportalen.se

2. PDF – Om du inte kan skicka e-faktura

Om ni av någon anledning inte kan skicka e-faktura föredrar vi i andra hand det som en pdf. Maila då fakturan bifogad till vår e-mailadress faktura@vinnergi.se

 

Vänligen notera följande för pdf-faktura

  1. Skriven text i mailet eller i ämnesraden kommer inte att läsas eller hanteras. Mailadressen faktura@vinnergi.se är endast för fakturor och hanteras automatiskt.
  2. Endast en faktura per PDF via email.
  3. Du kan skicka flera fakturor via email, men alla PDF-filer kommer att hanteras som unika fakturor. Detta innebär att bilagor måste ingå i samma PDF-fil som fakturan.
  4. Postadressen i PDF-fakturan (som skickats via email) måste vara samma som om den var skickad i pappersformat
    Glöm inte post eller bankgironummer.

3. Papper

Även om vi i största möjliga mån vill undivka pappersfakturor, så går det. Du ställer fakturan till det bolag som gjort beställningen (glöm inte att skriva referens, projekt etc.). Postadressen är “Bolagsnamn”, c/o Vinnergi AB, Nils Jakobsonsgatan 5D, 50430 Borås.

Eventuella frågor mailas till  ekonomi@vinnergi.sex