Välj en sida

Robust Fiber Utbildningsbevis Anläggning (en dag)

Utbildning för Robust Fiber Utbildningsbevis lämpar sig för dig som arbetar som schaktentreprenör/maskinist, fiberblåsare, installatör, anläggningstekniker, inmätare eller allmänt söker mer kunskap inom området förläggning av fibernät.

Ronnie Johansson

Utbildare Robust Fiber
Vinnergi utbildningspartner för Robust fiber

Under utbildningen går vi igenom utvalda delar av Anvisningar för robust fiber. Utbildningen är förberedande för att du ska klara provet för Utbildningsbevis och följer den kravspecifikation  som Robust fiber tagit fram. Vid provtillfället ska du kunna visa på kunskaper och färdigheter för de olika minimikraven i Robust fiber. Du ska även ha kännedom om var du kan hitta olika typer av information i anvisningarna. Delta på någon av våra platsbundna utbildningar (se aktuella orter i anmälningsformuläret), eller via lärarledda onlineutbildningar.

Utbildning en dag inkl. provavgift: 4950 kr

Utbildningsinnehåll Robust Fiber Utbildningsbevis Anläggning

 • Allmänt om Robust Fiber
 • Material och hantering
 • Förläggning
 • Märkning
 • Säkerhet
 • Förläggningsmetoder
 • Site och nod
 • Dokumentation
 • Miljö och tillstånd
 • Besiktning

Om Incerts Robust Fiber-certifieringar

Utfärdandet av personbevis sker genom certifieringsorganet Incert. Deltagarna ansöker själva om certifiering enligt anvisningar de får efter anmälan till utbildningen och avgifter för certifikat/utbildningsbevis faktureras direkt från Incert till deltagaren/deltagarens arbetsgivare

Aktuell certifieringskostnad för Utbildningsbevis Anläggning: 1200 kr exkl. moms.

Utbildningsbeviset är giltigt i 5 år från utfärdande. Efter att en giltighetsperiod passerat ska sökande göra en ny examination för att behålla personcertifikatet. Personcertifikatet är personligt och följer personen oavsett arbetsgivare.

Anmälan till Robust Fiber utbildningsbevis

  Faktureringsadress

  Ev. fakturamärkning (Enligt önskemål från din chef eller ekonomiavdelning)

  JaNej


  Ja, påminn mig.Nej tack.

  Vi som utbildar

  Ronnie Johansson

  Utbildare Robust Fiber
  Ronnie har flerårig erfarenhet av Robust Fiber och är Vinnergis kontaktperson för Robust Fiber utbildningar. Han representerar dessutom Vinnergi i Robust Fiber Utbildnings- och Teknikråd. Förutom att utbilda bidrar han till att det finns stabila och pålitliga fibernät genom att hjälpa fibernätsägare med projektering, dokumentation och driftsäkerhetsarbete. Kontakta Ronnie om du vill veta mer om Robust Fiber.

  Mikael Isaksson

  Utbildare Robust Fiber
  Mikael Isaksson är en erfaren lärare inom telekom med en bakgrund som radio- och TV-reparatör. Han har avancerad kunskap från telekommunikation och har arbetat som platschef inom entreprenadsektorn.

  Urban Sverrehed

  Utbildare Robust Fiber
  Urban har bred erfarenhet från arbete med radionät och har tjänstgjort hos de fyra stora operatörerna. Han har varit teamchef i Stockholm och har en gedigen bakgrund inom nätverkssäkerhet och utbildning.