Vision & Mission

Vinnergis affärsidé är att bygga hållbar samhällsinfrastruktur där vi gör människan till vinnare genom att se till att tekniken används på rätt sätt. Vår framgång återinvesteras i våra medarbetare för att kunna växa, bli starkare tillsammans och skapa förutsättningar för att göra ännu större skillnad. Därför ger vi medarbetarna möjlighet att bli delägare.

Vi skall vara en vinnande affärspartner som gör samhället smartare och världen lite bättre

Vinnergis Mission

Ett smartare samhälle genom hållbara innovationer

Vinnergis Mission

% Medarbetarägt (cirka)

Experter inom telekom, energi och fastighetsteknik

Orter

e-NPS (Medarbetartrivsel)

NPS (kundnöjdhet)