Välj en sida

Vision & Mission

Vinnergis affärsidé är att bygga hållbar samhällsinfrastruktur där vi gör människan till vinnare genom att se till att tekniken används på rätt sätt. Vår framgång återinvesteras i våra medarbetare för att kunna växa, bli starkare tillsammans och skapa förutsättningar för att göra ännu större skillnad. Därför ger vi medarbetarna möjlighet att bli delägare.

Vi skall vara en vinnande affärspartner som gör samhället smartare och världen lite bättre

Vinnergis Mission

Ett mer hållbart samhälle genom smarta innovationer

Vinnergis Vision

% Medarbetarägt (cirka)

Experter inom telekom, energi och fastighetsteknik

Orter

e-NPS (Medarbetartrivsel)

NPS (kundnöjdhet)