Vinnergis experter inom transportsystem skapar förutsättningar för att vi ska färdas säkert, effektivt och hållbart på spårburna trafikanläggningar. Våra resurser har lång erfarenhet från en mängd järnvägsprojekt och vi erbjuder kompetens inom teknikområdena el, kanalisation, tele och signal. Vi kan bistå i projektens alla skeden och besitter hög kompetens inom olika handlingar såsom förfrågningsunderlag, system-, bygg- och förvaltningshandlingar.

Den svenska järnvägen ska vara klimatneutral och fossilfri till 2045. Idag är runt 80 procent elektrifierad och ett nytt signalsystem enligt europeisk standard ERTMS rullas ut. Vinnergi arbetar med Trafikverket och ansvarar idag för att projektera Opto 2.0 som bland annat kommer nyttjas av det nya signalsystemet. Våra järnvägskonsulter projekterar el- och teleteknik och kanalisation. Vi har erfarna uppdragsledare, entreprenadssakkunniga och är vana vid att hantera olika typer av tillstånd. Vi är med från förstudie, systemhandling och järnvägsplan till förfrågningsunderlag och bygghandling och byggplatsuppföljning.

Låt oss kontakta dig om

Transportsystem

Växel: +46101024400

Relaterade tjänster för Transportsystem

No content found

Referens inom järnväg

Vinnergi arbetar bland annat på uppdrag av Trafikverket för att projektera Opto 2.0. Det befintliga fibernätet som finns längs Sveriges järnväg i dag har passerat sin tekniska livslängd. För att säkerställa framtida behov uppgraderar Trafikverket fibernätet med fiberkabel som täcker dagens behov och är framtidssäkrad för ökade krav på nätkapacitet. Opto 2.0 är en del av det nya signalsystemet. Arbetet är påbörjat sedan 2018 och löper fram till 2029.